Berichten van de parochie

01.06.2024 – Parochiezondag op 16 juniOp zondag 16 juni om 9.30 uur is de jaarlijkse Parochiezondag.

Op Parochiezondag vieren we de geboortedag van Johannes de Doper, de patroonheilige van onze parochie
en ook sluiten we deze zondag het werkjaar af.

Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra
De viering is voorbereid in samenwerking met de koren en de themawerkgroep

Parochianen, gasten en vrijwilligers, jong en oud, groot en klein zijn van harte welkom.

Na de viering staat de koffie / thee / limonade met wat lekkers klaar.


14.03.2024 –  Wij vieren op diverse momenten Pasen in onze parochie:
 • Sobere maaltijd in de ontmoetingsruimte – donderdag 14 maart
 • Versieren Palmpasenstok (voor de kinderen) – woensdag 20 maart
 • Palmpasenviering – zondag 24 maart
 • Witte Donderdag –  donderdag 28 maart
 • Goede Vrijdag – vrijdag 29 maart
 • Paaswake – zaterdag 30 maart
 • Eerste paasdag – zondag 31 maart
De kinderen die zelf een Palmpasen stok willen versieren kunnen de materialen ophalen op
zondag 17 maart na de wekelijkse viering of di 19 maart om 15.15 uur.
Meer informatie over data en tijdstippen is te lezen in bijgaand overzicht:

09.03.2024 – Woensdag 13 maart: gespreksavond ‘Geloof vs wetenschap.’
Onder leiding van diaken Jeroen Hoekstra
Locatie: In de pastorie van De Kwakel (Kwakelsepad 4); 19.30 – 21.00u
Hoe zit het met het ontstaan van de wereld? Wat weten we? Hoe zit het met evolutie? Zijn wetenschap en geloof te verenigen?
Op woensdag 13 maart gaan we met elkaar in gesprek over dit thema. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en korte oefeningen willen we nadenken over geloofsverhalen, het wetenschappelijke wereldbeeld en de betekenis voor ons als gelovige mensen.
Het zijn vragen die ons al eeuwen bezighouden. U bent van harte welkom om mee te doen aan deze interessante verkenning! Opgeven is niet nodig, maar wordt wel op prijs gesteld: 
Diaken Jeroen Hoekstra diakenjeroen@kpnmail.nl)

Wij vieren op diverse momenten Pasen in onze parochie:
 • Sobere maaltijd in de ontmoetingsruimte – donderdag 14 maart
 • Versieren Palmpasenstok (voor de kinderen) – woensdag 20 maart
 • Palmpasenviering – zondag 24 maart
 • Witte Donderdag –  donderdag 28 maart
 • Goede Vrijdag – vrijdag 29 maart
 • Paaswake – zaterdag 30 maart
 • Eerste paasdag – zondag 31 maart
De kinderen die zelf een Palmpasen stok willen versieren kunnen de materialen ophalen op
zondag 17 maart na de wekelijkse viering of di 19 maart om 15.15 uur.
Meer informatie over data en tijdstippen is te lezen in bijgaand overzicht:

Ziekenzalving op 2 maart a.s.– Parochianen krijgen de gelegenheid om in onze eigen parochiekerk dit sacrament gezamenlijk te ontvangen. Er wordt stil gestaan bij de kwetsbaarheid en broosheid van het leven. De zalving is een moment waarop kracht gevraagd en gegeven wordt. Veel mensen ervaren tijdens deze gezamenlijke plechtigheid dat God op een bijzondere wijze bij ons wil zijn. Dit doet mensen goed en het geeft kracht voor nu en in de nabije toekomst. Oudere parochianen uit onze parochie en zij die dit sacrament willen ontvangen worden van harte uitgenodigd aan deze viering deel te nemen. Bij het deelnemen aan deze viering is het fijn als familie of vrienden u vergezellen. Zij zijn van harte welkom. De Eucharistieviering, waarin het Sacrament van de Ziekenzalving zal worden gegeven vindt plaats op: 2 maart om 14.00 uur in de Sint Jans Geboortekerk, het Kwakelsepad 4 in De Kwakel. Tot 27 februari kunt u zich aanmelden voor deze Algemene Ziekenzalving. Een telefoontje of email naar het parochie secretariaat is voldoende: Telefoonnr.: 0297 – 56 12 03 of email: stjansgeboorte@hetnet.nl Een hartelijke groet, het pastoresteam Pastoor Marco Cavagnaro, Kapelaan Darek Karwowsky Diaken Jeroen Hoekstra, Catechiste Elly van Rooden.

Kerst en eindejaarsvieringen 
19.12.2023
Zondag 24 december om 19.00 uur  – Kerstavond – Speciale familieviering. 
De engelen wijzen de herders en koningen de weg naar het pasgeboren kindje. Deze viering wordt voorbereid door diaken Jeroen Hoekstra en enthousiaste ouders. En met elkaar zingen we de aloude kerstliedjes.
Zondag 24 december om 21.00 uur – Kerstavond – Feestelijke Eucharistieviering
Deze avond is er een feestelijke eucharistieviering waarin het gemengde koor de zang en muziek verzorgt.
Maandag 25 december om 9.30 uur – Eerste kerstdag – Woord- en Communieviering 
Op deze zondagochtend gaat diaken Jeroen Hoekstra voor in de woord en communieviering. The Bridges verzorgen de zang en de muziek. Na de viering staat in de ontmoetingsruimte de koffie klaar.
Zondag 31 december om 9.30 uur – Oudejaarsdagviering
Op deze oudejaarsdag gaat mevrouw Elly van Rooden voor in de woord en communieviering. Het is een mooie gelegenheid om met elkaar het oude jaar uit te luiden. Na de viering staat in de ontmoetingsruimte de koffie met oliebollen klaar.

“Kijk niet weg” – viering Diaconale zondag op 12 november in De Kwakel
01.11.2023 -De boodschap “Kijk niet weg” is het centrale thema van de diaconale vieringen in 2023, georganiseerd door verschillende werkgroepen Caritas en diaken Jeroen Hoekstra. Het zijn vieringen met teksten, gebeden en liederen die inspireren èn aan het denken zetten. In alle woord- en communievieringen zal diaken Jeroen voorgaan en wordt hij bijgestaan door een of twee leden van de plaatselijke caritasgroep. In de Emmausparochie is er een eucharistieviering waar pastoor Marco of kapelaan Darek en Jeroen samen voor zullen gaan. Lees hierover meer via de volgende link: Meer info over de diaconale zondag 2023
In De Kwakel wordt de diaconale viering gehouden op zondag 12 november om 9.30 uur.

Buurtgezinnen
16.06.2023 – Misschien heeft u de reclame weleens voorbij zien komen? Een ouder echtpaar wat bij een buurtgezin als opa en oma op bezoek komt. Of een gezin wat ruimte heeft om een kind wat thuis in de knel komt een geborgen gevoel te geven. In deze tijd is het niet meer vanzelfsprekend dat de deur voor de buren open staat.
Weet dat er mensen zijn voor wie een aardig woord zomaar op straat heel belangrijk is, gewoon als buur de ander gedag zeggen of vragen of ze een kopje koffie willen. Buurtgezinnen richt zich niet alleen op kinderen maar ook op de volwassenen.
Meer informatie kunt u lezen op www.buurtgezinnen.nl of neem een folder mee die op de tafel achterin de kerk ligt. U kunt de folder ook downloaden via de volgende link: digitale folder buurtgezinnen

Uitvaart van emiritus paus Benedictus 
06.01.2023 – Pastoor Marco was ten tijde van het overlijden van emeritus paus Benedictus in Rome en had de bijzondere ervaring om de uitvaartplechtigheid mee te maken. U leest hier zijn verslag: Uitvaart van Paus Benedictus.

KERSTMIS VIEREN? JE BENT WELKOM IN ONZE KERK!
15.12.2022 – 
Tekening van kerststal met Jozef en Maria en het kerstkindjeTwee vieringen op kerstavond – Op zaterdag 24 december a.s. is er om 19.00 uur een familieviering.Diaken Jeroen Hoekstra gaat voor in deze viering. De Kerstnacht vieren we met The Bridges en begint om 21.00 uur.  Diaken Jeroen Hoekstra gaat voor in deze viering
Eerste Kerstdag – Op Eerste Kerstdag (zondag 25 december) om 9.30 uur is er een eucharistieviering
met het gemengde koor St. Caecilia.
Nieuwjaarsdag – Op zondag 1 januari is er in onze kerk GEEN viering maar wel in De Burght in Uithoorn.
Op 1 januari wordt het feest van Maria, moeder van God gevierd.
Deze viering begint om 11.00 uur

Filmavond met film Paus Franciscus op maandag 24 oktober
05.10.2022 – Op maandag 24 oktober is er een filmavond in de ontmoetingsruimte van de parochiekerk in De Kwakel. We kijken deze avond naar de zojuist verschenen film van Paus Franciscus over zijn pas verschenen boek ‘Laudato Si’.
Wanneer: Maandag 24 oktober, 19.30 – 21.30u
Deelname is gratis. Graag even aanmelden i.v.m. koffie en thee door mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl. 
Lees hier meer.

Zondag 13 november: Diaconale viering in onze parochie: “Ontmoet de ander”.
29.09.2022 – Afgevaardigden van de werkgroepen PCI in ons samenwerkingsverband hebben het thema “Ontmoet de ander” samen met diaken Jeroen Hoekstra uitgewerkt in een prachtige viering. Een viering met teksten, gebeden en liederen die inspireren, uitdagen en aan het denken zetten, die in alle kerken in onze regio zal plaatsvinden. In onze parochiekerk is dat op zondag 13 november, aanvang 9.30 uur. 
In deze woord- en communieviering zal diaken Jeroen Hoekstra voorgaan en wordt hij bijgestaan door een of twee leden van de Kwakelse caritasgroep. Wij nodigen u en jou van harte uit om elkaar in deze vieringen te ontmoeten. Kom, je bent welkom. Laat je inspireren! 

Let op!! Geen viering in onze kerk op zondag 11 september a.s. –
05.09.2022 – Op zondag 11 september is de eerste openluchtviering  van de 5 gezamenlijke parochies in de regio. Het thema is: Samen. Deze viering begint om 10.00 uur en vindt plaats in Nes aan de Amstel.  Voor de kinderen is een eigen kinderwoorddienst. Alle parochianen van de vijf parochies zijn van harte welkom om elkaar daar te ontmoeten. Ingang via het kerkplein, Amsteldijk Zuid 145, Nes a/d Amstel. Als het weer niet mee zit wordt uitgeweken naar de kerk van Nes a/d Amstel.

De vijver in de kerktuin
25.06.2022 – De tuin bij de kerk met de mooie vijver is de blikvanger van de dorpskern van De Kwakel. En daar zijn we stiekem best eenbeetje trots op. De vijver ligt er inmiddels al vele jaren en heeft dringend groot onderhoud nodig. Het vijverfolie begint lek te raken waardoor water uit de vijver stroomt op plekken waar dit niet de bedoeling is. Het herstellen, vernieuwen van het vijverfolie is een grote klus die de nodige voorbereiding vergt. Het is de bedoeling deze klus in het najaar te klaren. Een groep enthousiaste vrijwilligers is al een plan aan het maken, maar wat zeker is, is dat voor devervanging best veel geld nodig is. Wij zijn van plan om bij diverse fondsen hiervoor een aanvraag te doen. Weet u misschien sponsors of heeft u ideeën hoe de plannen tegen lage kosten kunnen worden uitgevoerd, laat het ons weten. We denken nu dat er zeker een bedrag van € 5.000 nodig is. Er is overigens al een donatie ontvangen van € 1.500 vanuit Buurtbeheer De Kwakel. Wie ideeën heeft kan contact opnemen met het parochiesecretariaat. Donaties voor vervanging van de vijver zijn ook eenvoudig over te maken via de volgende betaallink: donatie voor renovatie kerkvijver.