Berichten van de parochie

De vijver in de kerktuin
25.06.2022 – De tuin bij de kerk met de mooie vijver is de blikvanger van de dorpskern van De Kwakel. En daar zijn we stiekem best eenbeetje trots op. De vijver ligt er inmiddels al vele jaren en heeft dringend groot onderhoud nodig. Het vijverfolie begint lek te raken waardoor water uit de vijver stroomt op plekken waar dit niet de bedoeling is. Het herstellen, vernieuwen van het vijverfolie is een grote klus die de nodige voorbereiding vergt. Het is de bedoeling deze klus in het najaar te klaren. Een groep enthousiaste vrijwilligers is al een plan aan het maken, maar wat zeker is, is dat voor devervanging best veel geld nodig is. Wij zijn van plan om bij diverse fondsen hiervoor een aanvraag te doen. Weet u misschien sponsors of heeft u ideeën hoe de plannen tegen lage kosten kunnen worden uitgevoerd, laat het ons weten. We denken nu dat er zeker een bedrag van € 5.000 nodig is. Er is overigens al een donatie ontvangen van € 1.500 vanuit Buurtbeheer De Kwakel. Wie ideeën heeft kan contact opnemen met het parochiesecretariaat. Donaties voor vervanging van de vijver zijn ook eenvoudig over te maken via de volgende betaallink: donatie voor renovatie kerkvijver.

PAASFEEST 2022
01.04.2022 – Eindelijk kan het weer…met elkaar kerk zijn in De Kwakel. In de Goede Week zijn er verschillende activiteiten en vieringen om toe te leven naar het Paasfeest. Voor iedereen, jong en oud, staat de deur open! Lees meer in deze folder over de Paasweek

GEBED OM VREDE OP VRIJDAG 25 MAART a.s.

19.03.2022 – Paus Franciscus zal Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekt Hart van Maria toewijden. Hij zal dit op 25 maart doen tijdens een boeteviering in de Sint-Pietersbasiliek. De toewijding is een bijzondere manier om Maria’s bescherming en voorspraak te vragen. Wij wijden ons aan haar moederlijke zorg toe: met andere woorden ons toevertrouwen aan haar voorspraak voor ons bij God. Op dezelfde dag zal de pauselijk aalmoezenier de toewijding ook verrichten in het Portugese bedevaartsoord Fatima. Die plek is niet toevallig gekozen: in dat plaatsje verscheen Maria in 1917 verschillende malen. In haar boodschappen aan drie herderskindertjes worden Rusland, de toewijding en oorlog en vrede expliciet genoemd. Ze zei daar onder meer dat “als wat ik jullie zeg, gebeurt, er veel zielen worden gered en er vrede zal zijn”. Om onder meer “oorlog, hongersnood en vervolging van de Kerk en de Heilige Vader” te voorkomen, “zal ik komen vragen om de toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart”. Om deze belangrijke gebeurtenis te steunen en ons medeleven te betuigen willen wij ook een boeteviering op dezelfde dag van de Paus organiseren. Wij zullen de vespers bidden en het heilig Sacrament uitstellen; er zal een tijd van stilgebed zijn, en de mogelijkheid om bij een priester te gaan biechten.

Dit zal op twee locaties plaatsvinden:

  • Aalsmeer vrijdag 25 maart om 19uur
  • Uithoorn vrijdag 25 maart om 17 uur

Vrede en alle goeds,

Pastoor Marco

Kapelaan Darek

NIEUWE BEPERKINGEN VOOR DE KERSTVIERINGEN: MAXIMAAL 50 BEZOEKERS
21.12.2021 – Vanwege de nieuwste coronamaatregelen heeft de RK-kerk besloten eerder al besloten dat alle kerstavondvieringen  in Nederland komen te vervallen. Na de persconferentie van 18 december jl.  zijn nog meer beperkingen opgelegd, namelijk vieringen kunnen nog maar door maximaal 50 parochianen bezocht worden en samenzang is niet meer mogelijk. Deze maatregelen gelden tot 14 januari 2022. Dit betekent dat de aangekondigde familieviering op zondag 2 januari in de voorgestelde vorm niet doorgaat.
Reserveren via het parochiesecretariaat:
Tel. 0297-561203    
De misintenties die zijn opgegeven voor Kerstavond en Eerste Kerstdag worden allemaal beide kerstdagen voorgelezen

DE ZIEKENZALVING OP ZATERDAG 20 NOVEMBER VERVALT 
14.11.2021 – Helaas vervalt de viering met de ziekenzalving op zaterdag 20 november. Een nieuwe datum wordt nog gepland.
Degenen die zich hiervoor hebben aangemeld worden hierover persoonlijk per brief geïnformeerd.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij het parochiesecretariaat telefoonnr. : 0297 -56 12 03 of e-mail: stjansgeboortekerk@hetnet.nl.

DINSDAG 2 NOVEMBER: ALLERZIELEN 2021

28.10.2021 – Gelukkig mogen we Allerzielen dit jaar weer met u allemaal vieren. Dit in tegenstelling tot vorig jaar. In november 2020 konden alleen zij die iemand in het voorgaande jaar een dierbare hadden verloren erbij zijn.
Deze viering wordt verzorgd door de werkgroep Avondwake en Uitvaarten met muzikale begeleiding van zanggroep The Bridges. Aanvang is 19.00 uur.
Als u naar deze viering komt ziet u dat achterin de kerk op de tafel stenen liggen. Als u wilt mag u de naam van degene die u mist op een steen schrijven. Tijdens de viering wordt hier aandacht aan besteed. Het is een tastbaar kleinood wat u later op het graf kan leggen of mee naar huis kunt nemen.

VRIJDAG 1 OKTOBER : INFORMATIE-AVOND OVER VORMSELVOORBEREIDING

10.09.2021 – Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en binnenkort wordt gestart  met de vormselvoorbereidingen Kinderen uit groep 8 en brugklas worden benaderd via mail of post om aan de vormselvoorbereidingen deel te nemen.
Informatie over deze voorbereidingen staan in de brief met uitnodiging

De eerste informatie avond is op vrijdag 1 okt om 19.30 uur in de Burght te Uithoorn.

Mocht er op een of andere reden uw kind niet zijn benaderd dan kunt u contact opnemen met Leonie van Ittersum via de e-mail: vormsel.amstel.westeinder@gmail.com.


VOORGANGER TE GAST

26.07.2021 – In de zomerperiode zijn de wekelijkse vieringen door vakanties vaak soberder van opzet. Het is ook altijd een heel gepuzzel om in alle vijf parochies in de regio elke week een voorganger aan te stellen.
Zondag 1 augustus a.s. is er om 9.30 uur een eucharistieviering en hebben wij een voorganger te gast. Het is Gerard Timmermans, in het dagelijks leven actief als luchthavenpastor op Schiphol.
Pater Gerard Timmermans is gewijd op 7 juli 1996. Na een periode van vier jaar in Zambia gewerkt te hebben is hij in Amsterdam aan de slag gegaan. Hij heeft gewerkt bij en met asielzoekers/vluchtelingen. Naast dit werk kreeg hij de vraag een aanzet te geven naar de verandering van migrantengemeenschappen. Op bestuurlijk niveau, dat landelijk werd verzorgd, naar een opzet per bisdom. Sinds 1 januari 2008 is pater Timmermans werkzaam bij het Luchthavenpastoraat.
Vanuit het Gemengd Koor zullen Margret Endhoven en Anja Könst de zang verzorgen, muzikaal begeleid door Ireen van Bijnen.

ROZENHOEDJE BIDDEN OP ALLE WOENSDAGEN IN MEI

28.04.2021 – Mei is de maand waarin extra vaak een kaarsje bij Maria wordt opgestoken. Moeder Maria, zij die velen tot steun en kracht is. Bij wie je altijd terecht kunt en je nooit zal veroordelen. Haar armen en hart wijd open voor hen die haar nodig hebben.
In mei is er daarom gelegenheid het rozenhoedje te bidden op de woensdagen 5, 12, 19 en 26 mei van 11.15 uur tot 11.45 uur.
Dit keer vanwege de coronamaatregelen niet in de Mariakapel maar in de kerk bij het mooie Mariabeeld uit Banneux.
U bent van harte welkom.
Als u niet in de kerk kunt zijn, dan is de viering ook te volgen of achteraf te bekijken via de app of website van kerkomroep.nl.
Op de website van Kinderen bidden tot Kinderen is meer informatie te vinden over het gebed tot Maria. De site bevat veel uitleg over Maria en onder andere over het bidden van de rozenkrans. Je kunt er zelfs een online rozenkrans bidden (www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl)

UITVOERING STABAT MATER: INSPIRERENDE VOORBEREIDING OP DE GOEDE WEEK

11 maart 2021 – Op 28 maart wordt in onze kerk om 15.00 uur het werk Stabat Mater van G.B. Pergolesi uitgevoerd. Dit muziekstuk, een religieus treurdicht, wordt uitgevoerd door Margret Endhoven (sopraan) en Anja Könst (alt) en de muzikale begeleiding is van pianiste Ireen van Bijnen. Een beperkt aantal kerkbezoekers kan hierbij aanwezig zijn, maar de uitvoering is ook te volgen via de livestream van kerkomroep.nl en later terug te kijken op YouTube.

Het Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten op de Moeder Gods in haar smart om de gekruisigde Christus. Het is genoemd naar de beginwoorden van het gedicht, Stabat mater dolorosa (Nederlands: ‘De moeder stond bedroefd’). In de 15e eeuw kreeg het Stabat Mater de rol van hymne in de katholieke liturgie. Het werd dan gezongen op 15 september, de dag waarop het “Feest van de Zeven Smarten van Maria” werd gevierd. Daarnaast werd het ook gebruikt als onderdeel van de veertien staties in de Goede Week.

Als begin van de Goede Week wordt de Stabat Mater in onze kerk uitgevoerd. Het is mogelijk deze uitvoering, die dient ter voorbereiding op de Goede Week, bij te wonen. Vanwege de coronamaatregelen is er plaats voor maximaal 30 personen en daarom dient u zich van te voren bij het secretariaat aan te melden. De uitvoering  is ook te volgen via de livestream vanuit onze kerk. (www.kerkomroep.nl of de app kerkomroep). Bij “zoek een kerk” tikt u bij “plaats” De Kwakel in waarna u het icoontje van onze kerk aanklikt. Vanaf 18.00 uur is de uitvoering ook terug te zien via YouTube. De link hiervoor plaatsen wij aan het einde van die middag op onze facebookpagina. In het Lopend Vuurtje van maart 2021 vindt u overigens de tekst en de vertaling van Het Stabat Mater.

We hopen dat dit voor een goede en inspirerende voorbereiding op de goede week en het Hoogfeest van Pasen mag zijn.


Huispaaskaarsen 2021
15.02.2021 – Het is weer mogelijk een huispaaskaars te bestellen. Er zijn verschillende afbeeldingen, die op de intekenlijst staan afgebeeld. De intekenlijst ligt achterin de kerk. Op de foto staan de kaarsen ook afgebeeld (A t/m F, van links naar rechts).

Kaars A: Emmausgangers
Kaars B: Levensboom
Kaars C: Beschermde Aarde
Kaars D: Zon Druiven
Kaars E: Chi-Ro Rood
Kaars F: Chi-Ro Vredesduif
De kaarsen kunnen tot 14 maart besteld worden.
Uw kunt uw bestelling opgeven bij het secretariaat of op de intekenlijst achterin de kerk.
De prijzen en hoe het gaat met betalen en afhalen leest u in het Lopend Vuurtje.

Aktie Kerkbalans 2021
15.02.2021 – Aktie Kerkbalans is  de aktie waarmee u wordt gevraagd uw parochie te steunen met uw jaarlijkse bijdrage. Zoals u wellicht weet is de bijdrage uit deze aktie van wezenlijk belang voor het voortbestaan van onze parochie. De Kerkbalansfolder van dit jaar leest u hier: Folder Kerkbalans 2021 van RK Parochie St. Jans Geboorte.

U kunt uw bijdrage eenvoudig regelen via het: Formulier (eenmalige) machtiging. Dit kunt u invullen en retourneren aan ons e-mail adres: stjansgeboorte@hetnet.nl.

Wist u ook dat uw bijdrage zonder drempel VOLLEDIG aftrekbaar kan zijn van de belasting? De hoogte van uw bijdrage is daarbij niet van belang. Wel moet u vastleggen dat u minimaal 5 jaar lang de gift in geld aan de parochie schenkt. Meer informatie leest u in het Formulier: Geef met belastingvoordeel  Het is zeker niet ingewikkeld en het loont.

De twee formulieren die hiervoor nodig zijn kunt u opvragen bij het secretariaat, maar zijn ook hier te downloaden:

OVEREENKOMST periodieke gift in geld

BETALINGSVOLMACHT periodieke gift in geld

 


Viering op Aswoensdag

05.02.2021 – Op Aswoensdag 17 februari is er om 19.00 uur een Eucharistieviering in onze kerk. Uiteraard zijn de coronamaatregelen nog steeds van kracht en is er plaats voor maximaal 30 kerkgangers. U dient zich dan ook vooraf op te geven bij het secretariaat. Dit jaar krijgt men geen askruisje op het voorhoofd om het begin van de Veertigdagentijd in te luiden.  Vanwege de coronamaatregelen zal de priester  de gelovigen niet aanraken, maar de as  zonder iets te zeggen  over de kruin uitstrooien. 


UPDATE – De schoonmaakochtend op zaterdag 30 januari a.s. gaat NIET door

Vanwege de strengere coronamaatregelen kan de schoonmaakochtend dit keer weer niet doorgaan. Een nieuwe datum is nog niet geprikt. Zodra de nieuwe datum bekend is, lees je dat op deze facebookpagina, in het Lopend Vuurtje of op de website.
Wat houdt de schoonmaakochtend in?
Sinds een jaar zijn de groepen van de kerkwerksters samengevoegd en dit betekent dat zij eens per maand op de woensdagochtend komen kerkwerken. Er wordt dan veel werk verzet. Maar uiteraard is het onmogelijk alles dan onderhanden te nemen. Er blijven toch klussen liggen. Daarom is het plan geopperd om 2x per jaar op een zaterdagmorgen een grote schoonmaakochtend te houden.
Helaas gooit corona steeds roet in het eten.
Heb je interesse, wil je meer weten wat er allemaal moet gebeuren of heb je een ander idee?
Laat het weten!

Driekoningen

03.01.2020 – Via de link  https://youtu.be/4Rjqc2KEXeU  vertelt Diaken Rob Mascini het verhaal over Driekoningen, de tradities, de huiszege en hoe we dit verhaal kunnen koppelen aan de actie in Haarlemmermeer om aandacht te vragen voor de 500 kinderen die in vluchtelingenkampen zitten op Lesbos in Griekenland. 


Voor de kinderen: Kerstfilm in De Kwakel

23.12.2020 – In de weken voor kerst heeft Diaken Jeroen Hoekstra samen met hulpouders een grote groep kinderen een eigentijdse kerstfilm gemaakt en die gaat op kerstavond om 19.00 uur online! De link voor deze film (online vanaf 19.00 uur): Kerstverhaal uit De Kwakel


Live op kerstavond: familiekerstnachtmis vanuit Hoofddorp

23.12.2020 – Op Kerstavond donderdag 24 december, blijft het in onze kerk stil en leeg. Dit jaar mogen we in de eigen kerk niet bij elkaar komen om de geboorte van Jezus te vieren. Dat is niet alleen in onze kerk, dat is in alle kerken in Nederland. Uiteraard is dat heel jammer, want Kerst is hét moment waarop veel gezinnen de weg naar de kerk nog altijd weten te vinden.

Wel wordt er in sommige kerken op Kerstnacht ‘live’ een viering uitgezonden, o.a. van de katholieke kerk Sint Joannes de Doper in Hoofddorp ontvingen we speciaal een uitnodiging voor de familienachtmis op 24 december om 18.30 uur. De viering is te zien via YouTube: link naar familiekerstnachtmis.
Het boekje dat voor deze viering gemaakt is, hebben we ook gekregen en is hier te downloaden.

Hoe vieren we Kerstmis dit jaar!

14.12.202o Hoe vieren we Kerstmis in de kerk in de Kwakel: lees het hier: 14.12.2020 – Info over Kerst 2020 in De Kwakel


Nu online: Virtuele kersttour met Rob Mascini!
13.12.2020 Via de oecumenische reisorganisatie “DrieTour” neemt pastor Rob Mascini u mee voor een virtuele tour in de stad waar het altijd Kerstmis is. Bezocht worden catacomben en kerken en de oudste afbeeldingen van het kerstverhaal. In mozaieken, fresco’s en beelden toonden de eerste christenen hun geloof in de komst van God en zijn vrede in deze wereld.
Het is een prachtige voorbereiding op het kerstfeest. Pastor Mascini wenst u een mooie advent en voor straks een zalig kerstfeest.

Online kerkvieringen volgen in De Kwakel

30.11.2020 – Om in coronatijd mensen de gelegenheid te bieden de wekelijkse vieringen vanaf huis te volgen worden deze vanaf heden op video opgenomen en live online uitgezonden. U kunt deze via het internet thuis volgen op uw computer of op uw mobiel of tablet. Deze kerkdiensten worden opgenomen en uitgezonden via www.kerkomroep.nl.  De diensten blijven achteraf nog enige tijd beschikbaar, zodat u ook kunt terugkijken. Bij de ingang van de kerk worden informatiebordjes opgehangen waarop wordt gemeld aan bezoekers van de kerk dat er een video-opname wordt gemaakt voor de mensen vanaf huis de kerkdienst willen volgen. Lees meer hierover via de volgende link: Uitleg over online kerkvieringen volgen via kerkomroep.nl.

We doen ons best de uitzendingen zo goed mogelijk te laten verlopen en te leren omgaan met de techniek die ons ten dienste staat. De eerste tijd zal dat nog wel gaan met vallen en opstaan. Desondanks hopen we dat u toch van de beeldopnames kunt genieten om zo toch meer de verbondenheid met de kerk te blijven ervaren.


Alleen zo houden we het virus onder controle
09.10.2020 – Er zijn voor kerkbezoek nieuwe, strengere richtlijnen waar wij ook in onze parochie mee te maken hebben. We zullen deze vanaf volgende week gaan doorvoeren. Lees de nieuwsbrief uit de kerkregio hierover via deze link.
Belangrijk is dat u zich op de hoogte houdt van de nieuwste coronamaatregelen, en dan vooral de dringende noodzaak om u voor kerkbezoek vooraf in te schrijven bij ons secretariaat vanwege het maximale aantal van 30 gelovigen.  
Als u snel op de hoogte wilt zijn van het laatste nieuws, volg ons dan via de facebookpagina RK parochie de kwakel
Een bezoek aan onze Kwakelse kerk is vanwege de aangescherpte coronamaatregelen steeds net iets anders:
Wat blijft:
– Handen desinfecteren bij binnenkomst
– 1,5 m afstand houden van de andere kerkbezoekers.
– Volg de aanwijzingen van de kerkassistenten
Wat is nieuw:
– Er geldt een mondkapjesadvies bij het binnenkomen en verlaten van de kerk, maar dat is niet dwingend.
– Het mondkapje mag af als je zit op de aangewezen plek.
– Als er communie wordt gedeeld, hou dan 1,5 m afstand. Als je het mondmasker draagt neem de hosti dan mee naar de zitplek.
Wij vragen om begrip voor de bekende en nieuwe aanwijzingen en deze op te volgen.

Zondag 27 september om 9.30 uur: Startviering met als thema: VERLANGEN EN HOOP
19.09.2020 – Zondag 27 september zullen we samen het werkjaar openen. In deze viering staan twee woorden centraal: Verlangen en Hoop. Beide begrippen zijn door en door Bijbels. En tegelijk in deze crisis ook helemaal actueel.
Ontwerp: Dick Amesz
Immers we verlangen allemaal naar een einde van de huidige onzekerheid, naar samen zijn, samen zingen, samen koffiedrinken. We verlangen naar een arm om onze schouder, een kus op onze wang. Al die dingen die we zijn verloren in de huidige crisis.
En tegelijk kunnen we niet zonder hoop. Hoop wordt geboren uit vertrouwen. Het vertrouwen dat het goed komt. De hoop dat alles weer normaal wordt, of beter nog, nieuw wordt. Dat wij, mensen, leren uit deze crisis, beter met elkaar en met de wereld om te gaan. Dat het als het ware, meer nog dan vroeger, beeld mag worden van hoe de Heer het bedoeld heeft.
Een thema dus, dat een mooie start vormt voor een heel bijzonder werkjaar. Een werkjaar dat anders is dan alle andere werkjaren. Vol onzekerheid en tegelijk vol kansen. En alles op veilige afstand van elkaar, maar tegelijk zoveel mogelijk ook liefdevol nabij.
Laten we samen feestelijk het nieuwe werkjaar inluiden onder dit mooie gesternte dat ons zal samenbrengen in Zijn spoor.
Welkom!
Diaken Jeroen Hoekstra

Regels om vanaf 1 september veilig met elkaar samen te komen in onze kerk.

01.09.2020 – Sinds zondag 5 juli zijn er weer zondagse vieringen in onze kerk. Zoals u weet mag men dan met maximaal 100 mensen samenkomen. Maar we moeten net als overal ook in de kerk 1.5 meter afstand houden van elkaar. Komt u uit één huishouden mag u uiteraard bij elkaar zitten. Op deze wijze kunnen we onze kerk ongeveer 75 mensen plaats laten nemen.Op de plekken waar u mag zitten is een groene sticker geplakt. Het kan zij dat u niet op het plekje kan zitten waar u altijd zit.U begrijpt dat het een hele organisatie is om dit waar te kunnen maken. Daarom is er voor de gelovigen, u dus, door het bisdom een protocol opgesteld.

Aanmelden en registratie: Inmiddels heeft de ervaring geleerd dat dit niet noodzakelijk is. U bent van harte uitgenodigd om op de zondagmorgen naar de kerk te komen.

Bij binnenkomst: ALLEEN DE LINKER KERKDEUR IS GEOPEND (aan de zijde Mariakapel). Er wordt u gevraagd:

– Bent u gezond? Hoesten, koorts?

– U wordt gevraagd uw handen te reinigen (is aanwezig)

– U wordt verteld waar u mag gaan zitten

Er is gekozen om degene die samen komen in het middenschip te laten plaatsnemen.

Tijdens de viering:

Het is niet toegestaan mee te zingen. Elkaar de hand geven bij de vredeswens kan niet. De  collecte gebeurt niet op de gebruikelijke manier, u wordt gevraagd bij het verlaten van de kerk uw gave in de daarvoor bestemde collectebus te doen of zelf over te maken op bankrekeningnummer: NL50RABO0378555235 tnv Parochie St. Jans Geboorte.

Bij het communie delen zal de kerkassistent de parochianen bank voor bank uitnodigen naar voren te komen en u dient uw handen te laten desinfecteren. De looproute is zoals we gewend zijn. De priester zal vanachter een scherm met een hostiegrijper (pincet) u de communie aanreiken. U mag de hostie op uw hand ontvangen of op een mooi wit zakdoekje, of in een communiedoosje (pyxis) of in het bakje wat hiervoor klaarstaat. (neemt u dit de volgende keer weer mee?)

Verlaten van de kerk

Ook nu zal de kerkassisent u vragen bank voor bank de kerk te verlaten. Uiteraard zult u elkaar buiten treffen, maar houdt u dan alstublieft ook rekening met de 1.5 meter afstand?

We hopen dat we u weer te mogen ontmoeten tijdens een van de vieringen. Vieringen die ook nu muzikaal, in aangepaste vorm, worden ondersteund door onze koren.

In  de maand september blijft de mogelijkheid om op de dinsdag en woensdagmorgen een kaarsje aan te komen steken in de Mariakapel. De Mariakapel is van 11.00 tot 12.00 uur geopend.


We gaan weer OPEN….maar ook een beetje dicht
22.06.2020 – Vanaf zondag 5 juli is er elke zondag om 9.30 uur weer een viering in de kerk.
Het aantal plekken is beperkt in verband met de corona maatregelen. Reserveren kan via het secretariaat op 0297-561203 (bellen op maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur).
Dagelijks de stilte zoeken, een kaarsje opsteken of uw gift voor de voedselbank brengen kan nog t/m vrijdag 3 juli a.s. Daarna alleen op dinsdag en woensdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Videokerkdienst zondag 21 juni vanuit De Kwakel
21.06.2020 – De videokerkdienst van zondag 21 juni komt weer vanuit de Kwakel. De dag waarop we Parochiezondag wilden vieren, maar niet door kon gaan vanwege de coronamaatrdegelen. De voorganger is Diaken Jeroen Hoekstra die ons mee zal nemen rondom het thema ‘racisme en discriminatie’. De muzikale invulling komt van Magret Endhoven, Ireen van Bijnen en Anja Könst.
We hopen dat de viering u mag inspireren!
En dit is de link: https://youtu.be/QGHg1hpwk4g

Overweging van pastoor Marco
13.06.2020 – De overweging van pastoor Marco vanuit de Emmaus parochie:
HEILIG LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS!
Te zien en te beluisteren via link .

Sacramentsdag
13.06.2020 – Deze zondag vieren we Sacramentsdag. Sacramentsdag vier je het beste samen, liefst in een eucharistieviering. Helaas kan dat nog niet en om dan toch stil te staan bij het sacrament dat wij allemaal al zo lang niet hebben kunnen ontvangen, dat voelt een beetje vreemd. Daarom heeft diaken Jeroen Hoekstra er voor gekozen om het feest dat we vrijdag vieren centraal te stellen in de viering: Het Heilig Hart van Jezus. Een thema dat meer past bij deze tijden waarin we allemaal alleen thuis zijn met zo weinig mogelijkheden om onze zorgen en lasten met elkaar te delen. We hopen dat de viering u mag raken en inspireren. Klik hier om de viering te zien en te beluisteren.

Verslag van de meedenkavonden over de toekomst van de Kwakelse parochie28.05.2020 – Er heeft zich heel wat afgespeeld sinds de avond(en) waarop wij de meedenkbijeenkomsten organiseerden over de toekomst van de Kwakelse parochie. Beloofd is dat het verslag voor de zomer beschikbaar zou zijn en op de website zou worden geplaatst.  U leest het hier. Zoals in het verslag is te lezen gaat het parochieteam zich over de reacties buigen en als alles loopt zoals het moet lopen volgt dit najaar een voorstel voor het vervolg.

Aan alle kinderen van onze parochie: Hoe is het met jullie?

26.05.2020 – Inmiddels mogen jullie weer naar school, nu nog niet alle dagen maar dat gaat veranderen. En jullie mogen ook weer sporten, gelukkig wel. In april, hebben  velen van jullie een palmpasenstok opgehaald om deze thuis te versieren en naar iemand te brengen die wel een steuntje in de rug kon gebruiken. Na Palmpasen werd het Pasen en in de meimaand vieren we Hemelvaart en Pinksteren. Hier is een link naar een tekenfilm op youtube  Het verhaal van Pasen

In dit filmpje kunnen jullie zien hoe het met Jezus ging nadat de hij op Goede Vrijdag aan het kruis is gehangen en hoe hij naar de hemel ging, naar zijn Vader. Want een ding weten we zeker, Jezus is aan het kruis gestorven maar met Pasen is hij uit de dood opgestaan. Hoe dat kan? Ga  het filmpje maar gauw kijken.

En in juni vieren we de verjaardag van de heilige van onze parochie. Die heilige het Johannes de Doper. Deze feestdag, parochiezondag, kunnen we niet met elkaar vieren zoals andere jaren maar jullie kunnen wel met papa en mama een kaarsje komen aansteken in de Mariakapel van de kerk. Iedere dag, dus ook in het weekend is de kerk van 11.00 uur tot 12.00 uur open.

Heeft u iets over voor de -digitale- collecteschaal?
25.05.2020 – Omdat onze inkomsten via de collecteschaal zijn weggevallen bieden wij de mogelijkheid om via een QR-code een digitale betaling te doen.
U kunt het bedrag zelf invullen. Met uw bijdrage helpt u ons om de parochie en het kerkgebouw in stand te houden. Hartelijk dank hiervoor.
Dit kan ook met de volgende link: digitale gift
Deze link en de QR-code zijn geldig t/m maandag 8 juni a.s.
Zelf overmaken kan natuurlijk ook op: NL50RABO 0378 555 235
t.n.v. RK Parochie St. Jans Geboorte De Kwakel

Viering over bidden en ergens bij horen
24.05.2020 – Op het snijvlak van Pasen en Pinksteren een mooie viering vanuit de Jozefkerk Zaandam! Diaken Jeroen neemt ons mee aan de hand van twee thema’s: bidden en ergens bij horen. U zult zeker ook genieten van de prachtige muziek op piano, trompet en trombone.  De video is te vinden via deze link: Viering over bidden en ergens bij horen
Moge deze viering u steun geven en inspireren.

Wekelijkse overweging van pastor Marco
17.05.2020 – 6e Zondag van Pasen: klik hier om de overweging van pastoor Marco te beluisteren.

Mariaviering vanuit De Kwakel
16.05.2020 – Deze week komt de viering vanuit de St. Jans Geboortekerk in De Kwakel. Diaken Jeroen Hoekstra gaat voor in een viering die helemaal in het teken staat van Maria.

Lectrice is Yvonne Voorn. Annemarie Stolwijk zingt, begeleid door Leo van Rijt op piano.
Dit is de link:  Mariaviering uit De Kwakel


Viering  van de 4e zondag van Pasen vanuit de Jozefkerk Zaandam
02.05.2020 – Lieve parochianen van de Jozefkerk Zaandam, de St. Jans Geboorte kerk uit de Kwakel en alle andere belangstellenden. Een kerk is een plek waar de deur altijd openstaat. Al is het op dit moment virtueel! U kunt de viering via deze link volgen: Viering van de 4e zondag van Pasen
N.B. Aan het einde van de viering staat tot 13 mei. Dat moet natuurlijk zijn tot zondag 10 mei. Excuus!
Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra Lector: Mieke Niekus 1e lied: Orgel & Piano: Inge Reijn Zang: Karin ten Cate. Overige liederen: Piano: Inga Kruma 

Paasmorgenviering
11.04.2020 – Lieve parochianen van de Jozefkerk Zaandam en de St. Jans Geboortekerk in De Kwakel. Welkom om te kijken naar onze Paasmorgenviering in coronatijd.
Dat doet u via deze link: Paasmorgenviering
Een bemoedigend woord nu het opnieuw Pasen is geworden. De Heer maakt een nieuw begin!
Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra
Lectrice: Mieke Niekus
Piano: Inga Kruma
Zang: Zana Naidionova
Houd vol – we blijven met elkaar verbonden!
En Zalig Pasen!

Informatie vanuit het bisdom
04.04.2020 – Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam SamenKerk is digitaal te lezen op je smartphone, ipad, tablet of computer op www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl
  • een bemoedigend woord van bisschop mgr. Jos Punt
  • Goede Week en Pasen vieren in deze tijd
  • Paaseieren horen bij Pasen
  • een crypto om te puzzelen
  • en nog veel meer…

Inzamelingsactie voor Voedselbank Uithoorn-De Kwakel

26.03.2020 – Voedselbank Uithoorn-De Kwakel ondersteunt gezinnen en alleenstaanden in onze gemeente die vanwege hun financiele omstandigheden hiervoor in aanmerking komen. Vanaf zondag 29 maart a.s. houden wij een inzamelingsactie en kunt u houdbare levensmiddelen doneren. Deze inzameling geeft u de gelegenheid uw solidariteit met mensen die het moeilijk hebben daadwerkelijk te tonen. En zo kunnen we de Voedselbank helpen om de voedselpakketten met Pasen iets extra’s mee te geven. De deur voor de inzameling staat vanaf zondag 29 maart dagelijks open van 11.00 – 12.00 uur t/m vrijdag 10 april. U kunt uw bijdragen achter in de kerk op de aangegeven plaats neerzetten.

Bezoekers van de kerk worden dringend verzocht de richtlijnen voor contact van het RIVM te volgen en een fysieke afstand van tenminste 1,5 m aan te houden met de andere bezoekers. Mocht u al last hebben van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of koorts: Dan absoluut geen bezoek, ter bescherming van uw gezondheid én die van anderen.

Als u niet in staat bent voedingsmiddelen te bezorgen dan kunt u ook een gift doen op: IBAN nummer: NL49 RABO 0130 8333 55 t.n.v. Voedselbank Uithoorn – De Kwakel


Voor de kinderen: Palmpasenstokken maken (en bezorgen!)

25.03.2020 – Een palmpasenstok, ook wel palmpasenkruis, bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis. Veel kinderen maken een palmpaasstok voor het feest van Palmpasen, dat wordt gevierd op de zondag voor Pasen. Op deze zondag, palmzondag genoemd, lopen kinderen met hun versierde palmpasenstokken in optocht over straat. Na afloop worden de palmpaasstokken weggegeven aan zieken of bejaarden. Nu ook de Palmpasenviering niet doorgaat willen we de kinderen toch de gelegenheid bieden om thuis de Palmpasen stokken te maken. De materialen hiervoor kunnen vanaf zondag 29 maart worden opgehaald van 10.30 tot 12.00 uur en dagelijks in de week erna van 11.00 tot 12.00 uur. Er liggen zakjes met versierselen bij, inclusief de paastakjes. De Palmpasenstok kunnen de kinderen namens de parochie brengen naar hun opa’s en oma’s thuis of bijvoorbeeld naar bewoners in het Hoge Heem of in andere verzorgingstehuizen.

De betekenis van de versiering:

Het palmtakje doet ons denken aan de intocht in Jeruzalem (Palmzondag) (deze takjes liggen op palmzondag klaar bij de ingang van de kerk)

Het brood van het haantje : Jezus verdeelt brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag)

De haan herinnert ons aan de haan die kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag)

Het kruis doet ons denken aan het kruis waaraan Jezus stierf (Goede Vrijdag)

De eieren zijn het symbool van de steen die voor het graf werd weggerold en als teken van nieuw leven (Paaszondag)

Op internet is te vinden hoe zo’n palmpasen gemaakt kan worden: https://weethetsnel.nl/instructie/1010-Hoe-kun-je-een-palmpaasstok-maken-voor-Palmzondag


Jongeren Ontmoetings Plek Spotlight gaat zaterdag 4 april niet door

23.03.2020 – Paul van Tol en Juria Hogenboom hebben ons laten weten dat Jongeren Ontmoetings Plek Spotlight zaterdag 4 april 2020 niet doorgaat tot nader bericht, wegens het Corona virus.

“Wees niet bevreesd, want ik ben bij je!” Jesaja 41:10


De kerkdeuren van de parochiekerk in De Kwakel gaan open

19.03.2020 – Voor velen kan de kerk een houvast zijn in deze tijden dat het coronavirus zo ingrijpt in ons leven. Er zijn nu zoveel levensvragen. Wie wil kan terecht voor een persoonlijk gebed of om een kaarsje branden voor iemand in het bijzonder of voor zichzelf.  Hopelijk vinden de mensen hier even rust.

De kerk aan het Kwakelsepad is vanaf zondag 29 maart van 11.00 tot 12.00 uur dagelijks geopend.

Bezoekers van de kerk worden dringend verzocht de richtlijnen voor contact van het RIVM te volgen en een fysieke afstand van tenminste 1,5 m aan te houden met de andere bezoekers. Mocht u al last hebben van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of koorts: Dan absoluut geen bezoek, ter bescherming van uw gezondheid én die van anderen.


Vanwege Coronavirus voorlopig geen publieke vieringen in onze parochiekerk

29.03.2020 – Aanvullend bericht: Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd tot en met maandag 27 april.

24.03.2020 – Aanvullend bericht:Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd tot en met Pinksteren 

18.03.2020 – Aanvullend bericht: Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

13.03.2020 – In verband met de laatste ont­wik­ke­lingen rondom het Corona­vi­rus (COVID-19), scherpen de bis­schop­pen in Neder­land de al eerder getroffen maat­regelen aan. Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM.

Publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avond en op de zon­dag wor­den afge­last;

Vormsel­vie­ringen en pre­sen­ta­tie­vie­ringen voor com­mu­ni­can­ten wor­den afge­last;

Dopen en uit­vaarten vin­den plaats in kleine kring en wor­den sober gehou­den. Ook hier met inachtne­ming van fysieke afstand tussen de gelo­vi­gen;

De bis­dom­men ontra­den alle andere sa­men­komsten, zoals het koffie drinken na vie­rin­gen, koor­re­pe­ti­ties en cateche­tische bij­een­komsten.

Het spreekt voor zich dat deze maatregelen ook gelden voor onze parochie. Dit betekent dat de zondagsviering voorlopig komt te vervallen. Wij rekenen op begrip voor dit besluit.


Laatste sobere maaltijd (voor jong en oud) in de veertigdagentijd vervallen

13.03.2020 – Tijdens de veertigdagentijd was er gelegenheid om deel te nemen aan drie sobere maaltijden. Samen stilstaan bij het voedsel en de welvaart die we tot onze beschikking hebben. Een moment solidair zijn, met de mensen die dit niet hebben. Ook door iets te geven, want er wordt gecollecteerd. Dit jaar is de opbrengst voor het Kerk in Actie-project ‘Straatmeisjes in Ghana!’

De sobere maaltijd in de Kwakelse parochiekerk St. Jans Geboorte zou op woensdag 25 maart maar ging vanwege het coronavirus niet door. De andere maaltijden waren op woensdag 26 februari (Aswoensdag) in De Burght, en woensdag 11 maart in De Schutse.

 


ZET JE MASKER AF! – gezinsviering op zondag 23 februari 

Het is carnaval deze zondag, dus ook in de kerk. Iedereen mag verkleed komen en naar de kerk en je mooiste masker opzetten. En daar gaat het deze zondag over. We zetten namelijk allemaal wel eens een masker op met carnav al of in het dagelijks leven. Maar waarom zetten we nu een masker op? Of kunnen we dat masker beter afzetten? Dit mooie masker kun je downloaden door de volgende link aan te klikken: MASKER . Print het masker en deze mag je versieren/ inkleuren en opzetten tijdens de viering
We zien jullie heel graag zondag 23 februari om 9:30 uur

Aktie Kerkbalans 2020
01.01.2020 – Aktie Kerkbalans is  de aktie waarmee u wordt gevraagd uw parochie te steunen met uw jaarlijkse bijdragen. Zoals u wellicht weet is de bijdrage uit deze aktie van wezenlijk belang voor het voortbestaan van onze parochie. Wist u ook dat uw bijdrage zonder drempel volledig aftrekbaar kan zijn van de belasting? De hoogte van uw bijdrage is daarbij niet van belang. Wel moet u vastleggen dat u minimaal 5 jaar lang de gift in geld aan de parochie schenkt. De overeenkomst vervalt bij overlijden. Het formulier kunt u hier  downloaden.
U kunt het formulier ook bij het secretariaat ophalen. Het is zeker niet ingewikkeld en het loont!


Aankondiging meedenkavond op woensdag 22 januari 2020 (let op: datum gewijzigd van 15 januari in 22 januari!)

28.12.2019 In het afgelopen jaar heeft  verschillende keren een oproep in het Lopend Vuurtje gestaan aan de parochianen om zich als vrijwilliger aan te melden onder het motto “vele handen maken licht werk”. Voor die oproep was een aanleiding. Binnen de parochie zijn veel vrijwilligers actief en de meesten van hen doen dit al vele, vele jaren. Door ouderdom, verhuizing, afnemende gezondheid of overlijden vallen mensen weg. De taken die gedaan moeten worden blijven hetzelfde en als er zich geen nieuwe vrijwilligers melden, dan gaat het piepen en kraken. Uiteraard zien wij in het parochieteam ook dat kerkenwerk niet op de to-do lijst staat van nieuwe generaties. Hier is alle begrip voor, maar het betekent ook dat we over niet al te lange tijd niet meer kunnen volhouden wat we altijd deden. Het is dan verstandig om met elkaar te spreken over de toekomst ruim voordat er noodzaak ontstaat om werkelijk dingen te veranderen. Omdat wij als parochieteam de keuzes voor de toekomst niet alleen willen maken willen we met de parochianen in gesprek. Wat waardeert men in de kerk, hoe belangrijk is het de Kwakelse Kerk blijft, maakt men zich ook zorgen, welke mogelijkheden zijn er nog wel, enz. enz.

Begin december is een eerste avond gepland voor de mensen die nu al actief zijn in of voor onze kerk. Op woensdag 22 januari in het nieuwe jaar organiseren wij een tweede meedenkavond voor alle parochianen.
Parochianen ontvangen hiervoor een uitnodiging in het volgende Lopend Vuurtje. U kunt de uitnodiging ook hier downloaden. U kunt de uitnodiging ook via deze link lezen!

 


Kerst

Kerstgezinsviering – dinsdag 24 december – 19.00 – Woord en Communievering – Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra – Muzikale ondersteuning: kinderkoor 4-You.

Kerstavondviering – dinsdag 24 december – 22.00 uur – Woord en Communieviering – Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra – Muzikale ondersteuning: Gemengd Koor St. Caecilia.

Eerste Kerstdagviering – woensdag 25 december – 09.30 uur – Eucharistieviering – Muzikale ondersteuning: The Bridges.

Tweede Kerstdag is er geen viering in De Kwakel. Om 11.00 uur is er een eucharistieviering in R.K. kerk de Burght, Potgieterplein 4 teUithoorn.


Kerstpakketten actie in De Kwakel (inleveren vanaf dinsdag 17 december a.s.)

Zoals u zich wellicht nog kunt herinneren hebben wij namens de PCI verschillende kerstpakketten in ontvangst mogen nemen. Deze kerstpakketten konden bij het parochiesecretariaat worden bezorgd. De PCI heeft op deze manier mensen kunnen verblijden rond de kerstdagen met een aantal prachtige kerstpakketten. De ontvangers van deze pakketten waren allemaal zeer ontroerd, niet zozeer door het pakket, maar misschien nog wel meer door de aandacht die zij van hun medemensen hadden ontvangen.Wij zouden daarom namens de PCI graag weer een dergelijke actie willen houden.Dus heeft u een kerstpakket ontvangen en wilt u dit ter beschikking stellen, dan stellen wij dit zeer op prijs. Heeft u zelf geen kerstpakket ontvangen maar wilt u wel meedoen aan deze actie, dan kunt u uiteraard ook zelf een kerstpakket schenken of een gift geven en dan kopen wij een kerstpakket. Kortom, wilt u daadwerkelijk iets doen voor uw medemens specifiek in de maand december, dan kunt u dit kenbaar maken bij het parochiesecretariaat onder tel. nr 561203 of 564593 of via de mail: stjansgeboorte@hetnet.nl. Het pakket kunt u tot en met vrijdag 20 december inleveren bij het secretariaat. Wij hopen op een mooie respons en namens de PCI en de parochie zeggen wij u bij voorbaat onze dank toe.


Kerstoptreden in De Kwakel op zaterdag 14 december

20.11.2019: The Bridges en Tavenu brengen op 14 december een afwisselend programma met swingende kerstmuziek afgewisseld door traditionele kerstliedjes, waarbij iedereen mee kan zingen. Om u alvast in de kerstsfeer te brengen. Dit evenement vindt plaats om 19.00 uur in de Kwakelse parochiekerk. De steelband zal vooraf buiten kerstliedjes spelen om iedereen te verwelkomen.


Allerzielen op zaterdag 2 november

25.10.2019: Met Allerzielen worden de overledenen van onze parochie herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd en het kruisje dat tijdens de avondwake of uitvaart op de wand van de routekapel is gehangen wordt aan de familie meegegeven. Zo kan het een mooi plekje in huis krijgen. Deze viering wordt voorbereid en voorgegaan door de avondwake-uitvaarten werkgroep. 


In memoriam Jan van der Knaap

18.10.2019: In de vroege morgen van donderdag 17 oktober is van ons heengegaan Jan van der Knaap, lid van ons Parochieteam. Niemand had kunnen voorzien dat Jan in zo’n korte tijd na het verlies van zijn vrouw Hennie ook zou komen te overlijden. Wij kennen Jan als een toegewijd parochiaan, met een Kwakels hart, met zorg en aandacht voor de taken die onder zijn verantwoordelijkheid werden gedaan. Jan was altijd beschikbaar voor zichtbare én onzichtbare klussen en de man achter de goed verzorgde begraafplaats en onze prachtige tuin. Wij verliezen in hem een fijn, bescheiden mens, een rasvrijwilliger. We gaan Jan heel erg missen!

De kinderen, kleinkinderen en verdere familie wensen wij veel sterkte om dit verlies te dragen.


Kaarsje wegbrengen

16.10.2019: Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Soms zijn er situaties waarvan je denkt: “hier moet ik wat mee” . Daarom heeft het parochieteam gemeend dat het goed is om in deze situaties een kaarsje aan te bieden dat hoop en licht uitstraalt. Inmiddels zijn er in de afgelopen maanden 14 kaarsjes weggebracht. Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan gebruiken, laat dit dan weten via het parochiesecretariaat (e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl) of telefonisch: 0297-561203.


Bericht van de penningmeester van St. Godefridus over de contributie-inning

09.10.2019: Eind oktober, begin november vindt de jaarlijkse incasso plaats van de contributie van de Begrafenisvereniging St. Godefridus. De contributie is ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren, dus € 15,00 voor een gezin en € 8,50 voor alleenwonenden. Ter herinnering: kinderen zijn gezinslid tot zij 18 jaar worden. Daarna moeten zij zich als zelfstandig lid laten inschrijven om van de diensten van de vereniging gebruik te kunnen maken. Informatie daarover en/of een inschrijfformulier kunt u krijgen bij Jaap Verhoef, penningmeester van St. Godefridus (e-mail jpmverhoef@hotmail.com of telefonisch via 06-27521236). Ook kunt u hiervoor terecht bij het secretariaat van de parochie.


Oktober, Rozenkransmaand

01.10.2019: Ook in de kerk kennen we door het jaar heen tradities. Zo is de maand oktober Mariamaand. Op de woensdagen 9, 16, 23 en 30 oktober bent u van harte welkom om de rozenkrans mee te bidden. We beginnen om 18.30 uur in de Mariakapel.


Oproep van gemengd koor Sint Caecilia: Zing met ons mee in de kersttijd!

27-09-2019: Het gemengd koor Sint Caecilia is weer gestart met repeteren om op zondag de diensten weer te kunnen in kleuren met onze prachtige missen en gezangen.We gaan zo langzaam aan richting de kersttijd. Hoe mooi zou het zijn als er een enorm groot koor zou staan op kerstavond. Wij hebben dan ook een vraag aan U: Weet U iemand of bent U zelf een goede zanger of zangeres? En zou diegene mee willen zingen met de kersttijd? Dan zouden we die persoon graag verwelkomen om vanaf donderdagavond 7 november mee te komen repeteren.Die avond vanaf half negen, en sommige donderdagen als we alleen kerstprogramma oefenen vanaf half acht. Maar dat hoort U vanzelf. Een klein beetje verstand van muziek is heel handig maar niet perse noodzakelijk.

Als U maar lekker kunt zingen zullen we maar zeggen. SCHROOM NIET, KOM, ZINGEN IS HEERLIJK. We hebben een geweldige dirigent en organist, die vol enthousiasme ons koor tot een hoger niveau proberen te brengen.
Wij laten ons iedere donderdag weer betoveren, wie weet lukt dat bij u ook.
Hopelijk tot ziens.

Het bestuur van het gemengd koor Sint Ceacilia Anja Könst, Tinus Reurings en Margret Endhoven


De 60ste editie van de Kwakelse Veiling 

26-09-2019: Heeft u de data van de veilingavonden op de kalender genoteerd en heeft u al het formulier voor de Kwakelse Veiling met uw bijdrage al ingevuld?  Dit jaar wordt geveild  op zaterdag 26 oktober en zaterdag 2 november en natuurlijk wordt weer begonnen met een kinderronde. Op veler verzoek start  de verkoop van de kinderkavels om 19.30 uur.Half oktober valt de veilingcatalogus 2019 in de Kwakelse brievenbussen en is deze is ook in te zien via de website van de Kwakelse Veiling.  De veiling vindt plaats in de kantine van de s.v. KDO aan de Vuurlijn in De Kwakel.

De Kwakelse Veiling is een actie die in De Kwakel al sinds 1960 wordt gehouden met als doel verenigingen en instellingen binnen de Kwakelse gemeenschap financieel te ondersteunen.


Nieuwe dakbedekking op de platte daken.

24-09-2019: Het is ongeveer 20 jaar geleden dat de dakbedekking op de platte daken is aangebracht. Het is daarom tijd voor een nieuwe dakbedekking om te voorkomen dat we onverwacht natte voeten krijgen. Of nog erger dat Thamerthuis of het Zorgcentrum hun activiteiten moeten staken. In de afgelopen maanden zijn dakbedekking bedrijven aangeschreven, offertes naast elkaar gelegd en de te gebruiken materialen besproken en is een keuze gemaakt. Dit alles is ter goedkeuring aan het bisdom gestuurd en die hebben inmiddels officieel toestemming gegeven (als een investering hoger is dan 10.000 euro moet hier goedkeuring voor worden gevraagd bij het bisdom). Alle seinen staan op groen om in oktober te starten met het vervangen van de dakbedekking van de platte daken.


Koffiedrinken in de zomer

22-06-2019: Nu de zomer en de vakantietijd aanbreekt zal alleen na de vieringen op de eerste zondag van de maand in de ontmoetingsruimte de koffie klaar staan. Dus op 7 juli en 4 augustus bent u van harte welkom. Vanaf zondag 1 september zal weer wekelijks de koffie klaar staan. Dank aan Jan en Irene die de afgelopen maanden het koffiedrinken hebben verzorgd.

 


Parochiezondag

Op zondag 23 juni 2019 vieren we Parochiezondag met een feestelijke viering om 9.30u. Voorganger is kapelaan Darek. Thema van de dag is: Het gaat om mensen. De lezing ” Vissers van mensen”  hoort hierbij.
Op deze dag worden de fotocollages gepresenteerd die van alle werkgroepen zijn gemaakt. Alle koren zullen hun medewerking verlenen aan deze familieviering. Na afloop van de viering staat uiteraard de geurende koffie, thee en iets zoet klaar.

Geplaatst: 27 mei 2019