Berichten van de parochie

Ziekenzalving op 2 maart a.s.– Parochianen krijgen de gelegenheid om in onze eigen parochiekerk dit sacrament gezamenlijk te ontvangen. Er wordt stil gestaan bij de kwetsbaarheid en broosheid van het leven. De zalving is een moment waarop kracht gevraagd en gegeven wordt. Veel mensen ervaren tijdens deze gezamenlijke plechtigheid dat God op een bijzondere wijze bij ons wil zijn. Dit doet mensen goed en het geeft kracht voor nu en in de nabije toekomst. Oudere parochianen uit onze parochie en zij die dit sacrament willen ontvangen worden van harte uitgenodigd aan deze viering deel te nemen. Bij het deelnemen aan deze viering is het fijn als familie of vrienden u vergezellen. Zij zijn van harte welkom. De Eucharistieviering, waarin het Sacrament van de Ziekenzalving zal worden gegeven vindt plaats op: 2 maart om 14.00 uur in de Sint Jans Geboortekerk, het Kwakelsepad 4 in De Kwakel. Tot 27 februari kunt u zich aanmelden voor deze Algemene Ziekenzalving. Een telefoontje of email naar het parochie secretariaat is voldoende: Telefoonnr.: 0297 – 56 12 03 of email: stjansgeboorte@hetnet.nl Een hartelijke groet, het pastoresteam Pastoor Marco Cavagnaro, Kapelaan Darek Karwowsky Diaken Jeroen Hoekstra, Catechiste Elly van Rooden.

Kerst en eindejaarsvieringen 
19.12.2023
Zondag 24 december om 19.00 uur  – Kerstavond – Speciale familieviering. 
De engelen wijzen de herders en koningen de weg naar het pasgeboren kindje. Deze viering wordt voorbereid door diaken Jeroen Hoekstra en enthousiaste ouders. En met elkaar zingen we de aloude kerstliedjes.
Zondag 24 december om 21.00 uur – Kerstavond – Feestelijke Eucharistieviering
Deze avond is er een feestelijke eucharistieviering waarin het gemengde koor de zang en muziek verzorgt.
Maandag 25 december om 9.30 uur – Eerste kerstdag – Woord- en Communieviering 
Op deze zondagochtend gaat diaken Jeroen Hoekstra voor in de woord en communieviering. The Bridges verzorgen de zang en de muziek. Na de viering staat in de ontmoetingsruimte de koffie klaar.
Zondag 31 december om 9.30 uur – Oudejaarsdagviering
Op deze oudejaarsdag gaat mevrouw Elly van Rooden voor in de woord en communieviering. Het is een mooie gelegenheid om met elkaar het oude jaar uit te luiden. Na de viering staat in de ontmoetingsruimte de koffie met oliebollen klaar.

“Kijk niet weg” – viering Diaconale zondag op 12 november in De Kwakel
01.11.2023 -De boodschap “Kijk niet weg” is het centrale thema van de diaconale vieringen in 2023, georganiseerd door verschillende werkgroepen Caritas en diaken Jeroen Hoekstra. Het zijn vieringen met teksten, gebeden en liederen die inspireren èn aan het denken zetten. In alle woord- en communievieringen zal diaken Jeroen voorgaan en wordt hij bijgestaan door een of twee leden van de plaatselijke caritasgroep. In de Emmausparochie is er een eucharistieviering waar pastoor Marco of kapelaan Darek en Jeroen samen voor zullen gaan. Lees hierover meer via de volgende link: Meer info over de diaconale zondag 2023
In De Kwakel wordt de diaconale viering gehouden op zondag 12 november om 9.30 uur.

Buurtgezinnen
16.06.2023 – Misschien heeft u de reclame weleens voorbij zien komen? Een ouder echtpaar wat bij een buurtgezin als opa en oma op bezoek komt. Of een gezin wat ruimte heeft om een kind wat thuis in de knel komt een geborgen gevoel te geven. In deze tijd is het niet meer vanzelfsprekend dat de deur voor de buren open staat.
Weet dat er mensen zijn voor wie een aardig woord zomaar op straat heel belangrijk is, gewoon als buur de ander gedag zeggen of vragen of ze een kopje koffie willen. Buurtgezinnen richt zich niet alleen op kinderen maar ook op de volwassenen.
Meer informatie kunt u lezen op www.buurtgezinnen.nl of neem een folder mee die op de tafel achterin de kerk ligt. U kunt de folder ook downloaden via de volgende link: digitale folder buurtgezinnen

Uitvaart van emiritus paus Benedictus 
06.01.2023 – Pastoor Marco was ten tijde van het overlijden van emeritus paus Benedictus in Rome en had de bijzondere ervaring om de uitvaartplechtigheid mee te maken. U leest hier zijn verslag: Uitvaart van Paus Benedictus.

KERSTMIS VIEREN? JE BENT WELKOM IN ONZE KERK!
15.12.2022 – 
Tekening van kerststal met Jozef en Maria en het kerstkindjeTwee vieringen op kerstavond – Op zaterdag 24 december a.s. is er om 19.00 uur een familieviering.Diaken Jeroen Hoekstra gaat voor in deze viering. De Kerstnacht vieren we met The Bridges en begint om 21.00 uur.  Diaken Jeroen Hoekstra gaat voor in deze viering
Eerste Kerstdag – Op Eerste Kerstdag (zondag 25 december) om 9.30 uur is er een eucharistieviering
met het gemengde koor St. Caecilia.
Nieuwjaarsdag – Op zondag 1 januari is er in onze kerk GEEN viering maar wel in De Burght in Uithoorn.
Op 1 januari wordt het feest van Maria, moeder van God gevierd.
Deze viering begint om 11.00 uur

Filmavond met film Paus Franciscus op maandag 24 oktober
05.10.2022 – Op maandag 24 oktober is er een filmavond in de ontmoetingsruimte van de parochiekerk in De Kwakel. We kijken deze avond naar de zojuist verschenen film van Paus Franciscus over zijn pas verschenen boek ‘Laudato Si’.
Wanneer: Maandag 24 oktober, 19.30 – 21.30u
Deelname is gratis. Graag even aanmelden i.v.m. koffie en thee door mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl. 
Lees hier meer.

Zondag 13 november: Diaconale viering in onze parochie: “Ontmoet de ander”.
29.09.2022 – Afgevaardigden van de werkgroepen PCI in ons samenwerkingsverband hebben het thema “Ontmoet de ander” samen met diaken Jeroen Hoekstra uitgewerkt in een prachtige viering. Een viering met teksten, gebeden en liederen die inspireren, uitdagen en aan het denken zetten, die in alle kerken in onze regio zal plaatsvinden. In onze parochiekerk is dat op zondag 13 november, aanvang 9.30 uur. 
In deze woord- en communieviering zal diaken Jeroen Hoekstra voorgaan en wordt hij bijgestaan door een of twee leden van de Kwakelse caritasgroep. Wij nodigen u en jou van harte uit om elkaar in deze vieringen te ontmoeten. Kom, je bent welkom. Laat je inspireren! 

Let op!! Geen viering in onze kerk op zondag 11 september a.s. –
05.09.2022 – Op zondag 11 september is de eerste openluchtviering  van de 5 gezamenlijke parochies in de regio. Het thema is: Samen. Deze viering begint om 10.00 uur en vindt plaats in Nes aan de Amstel.  Voor de kinderen is een eigen kinderwoorddienst. Alle parochianen van de vijf parochies zijn van harte welkom om elkaar daar te ontmoeten. Ingang via het kerkplein, Amsteldijk Zuid 145, Nes a/d Amstel. Als het weer niet mee zit wordt uitgeweken naar de kerk van Nes a/d Amstel.

De vijver in de kerktuin
25.06.2022 – De tuin bij de kerk met de mooie vijver is de blikvanger van de dorpskern van De Kwakel. En daar zijn we stiekem best eenbeetje trots op. De vijver ligt er inmiddels al vele jaren en heeft dringend groot onderhoud nodig. Het vijverfolie begint lek te raken waardoor water uit de vijver stroomt op plekken waar dit niet de bedoeling is. Het herstellen, vernieuwen van het vijverfolie is een grote klus die de nodige voorbereiding vergt. Het is de bedoeling deze klus in het najaar te klaren. Een groep enthousiaste vrijwilligers is al een plan aan het maken, maar wat zeker is, is dat voor devervanging best veel geld nodig is. Wij zijn van plan om bij diverse fondsen hiervoor een aanvraag te doen. Weet u misschien sponsors of heeft u ideeën hoe de plannen tegen lage kosten kunnen worden uitgevoerd, laat het ons weten. We denken nu dat er zeker een bedrag van € 5.000 nodig is. Er is overigens al een donatie ontvangen van € 1.500 vanuit Buurtbeheer De Kwakel. Wie ideeën heeft kan contact opnemen met het parochiesecretariaat. Donaties voor vervanging van de vijver zijn ook eenvoudig over te maken via de volgende betaallink: donatie voor renovatie kerkvijver.

PAASFEEST 2022
01.04.2022 – Eindelijk kan het weer…met elkaar kerk zijn in De Kwakel. In de Goede Week zijn er verschillende activiteiten en vieringen om toe te leven naar het Paasfeest. Voor iedereen, jong en oud, staat de deur open! Lees meer in deze folder over de Paasweek

GEBED OM VREDE OP VRIJDAG 25 MAART a.s.
19.03.2022 – Paus Franciscus zal Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekt Hart van Maria toewijden. Hij zal dit op 25 maart doen tijdens een boeteviering in de Sint-Pietersbasiliek. De toewijding is een bijzondere manier om Maria’s bescherming en voorspraak te vragen. Wij wijden ons aan haar moederlijke zorg toe: met andere woorden ons toevertrouwen aan haar voorspraak voor ons bij God. Op dezelfde dag zal de pauselijk aalmoezenier de toewijding ook verrichten in het Portugese bedevaartsoord Fatima. Die plek is niet toevallig gekozen: in dat plaatsje verscheen Maria in 1917 verschillende malen. In haar boodschappen aan drie herderskindertjes worden Rusland, de toewijding en oorlog en vrede expliciet genoemd. Ze zei daar onder meer dat “als wat ik jullie zeg, gebeurt, er veel zielen worden gered en er vrede zal zijn”. Om onder meer “oorlog, hongersnood en vervolging van de Kerk en de Heilige Vader” te voorkomen, “zal ik komen vragen om de toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart”. Om deze belangrijke gebeurtenis te steunen en ons medeleven te betuigen willen wij ook een boeteviering op dezelfde dag van de Paus organiseren. Wij zullen de vespers bidden en het heilig Sacrament uitstellen; er zal een tijd van stilgebed zijn, en de mogelijkheid om bij een priester te gaan biechten.

Dit zal op twee locaties plaatsvinden:

  • Aalsmeer vrijdag 25 maart om 19uur
  • Uithoorn vrijdag 25 maart om 17 uur

Vrede en alle goeds,

Pastoor Marco

Kapelaan Darek


DE ZIEKENZALVING OP ZATERDAG 20 NOVEMBER VERVALT 
14.11.2021 – Helaas vervalt de viering met de ziekenzalving op zaterdag 20 november. Een nieuwe datum wordt nog gepland.
Degenen die zich hiervoor hebben aangemeld worden hierover persoonlijk per brief geïnformeerd.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij het parochiesecretariaat telefoonnr. : 0297 -56 12 03 of e-mail: stjansgeboortekerk@hetnet.nl.

DINSDAG 2 NOVEMBER: ALLERZIELEN 2021

28.10.2021 – Gelukkig mogen we Allerzielen dit jaar weer met u allemaal vieren. Dit in tegenstelling tot vorig jaar. In november 2020 konden alleen zij die iemand in het voorgaande jaar een dierbare hadden verloren erbij zijn.
Deze viering wordt verzorgd door de werkgroep Avondwake en Uitvaarten met muzikale begeleiding van zanggroep The Bridges. Aanvang is 19.00 uur.
Als u naar deze viering komt ziet u dat achterin de kerk op de tafel stenen liggen. Als u wilt mag u de naam van degene die u mist op een steen schrijven. Tijdens de viering wordt hier aandacht aan besteed. Het is een tastbaar kleinood wat u later op het graf kan leggen of mee naar huis kunt nemen.

VRIJDAG 1 OKTOBER : INFORMATIE-AVOND OVER VORMSELVOORBEREIDING

10.09.2021 – Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en binnenkort wordt gestart  met de vormselvoorbereidingen Kinderen uit groep 8 en brugklas worden benaderd via mail of post om aan de vormselvoorbereidingen deel te nemen.
Informatie over deze voorbereidingen staan in de brief met uitnodiging

De eerste informatie avond is op vrijdag 1 okt om 19.30 uur in de Burght te Uithoorn.

Mocht er op een of andere reden uw kind niet zijn benaderd dan kunt u contact opnemen met Leonie van Ittersum via de e-mail: vormsel.amstel.westeinder@gmail.com.


VOORGANGER TE GAST

26.07.2021 – In de zomerperiode zijn de wekelijkse vieringen door vakanties vaak soberder van opzet. Het is ook altijd een heel gepuzzel om in alle vijf parochies in de regio elke week een voorganger aan te stellen.
Zondag 1 augustus a.s. is er om 9.30 uur een eucharistieviering en hebben wij een voorganger te gast. Het is Gerard Timmermans, in het dagelijks leven actief als luchthavenpastor op Schiphol.
Pater Gerard Timmermans is gewijd op 7 juli 1996. Na een periode van vier jaar in Zambia gewerkt te hebben is hij in Amsterdam aan de slag gegaan. Hij heeft gewerkt bij en met asielzoekers/vluchtelingen. Naast dit werk kreeg hij de vraag een aanzet te geven naar de verandering van migrantengemeenschappen. Op bestuurlijk niveau, dat landelijk werd verzorgd, naar een opzet per bisdom. Sinds 1 januari 2008 is pater Timmermans werkzaam bij het Luchthavenpastoraat.
Vanuit het Gemengd Koor zullen Margret Endhoven en Anja Könst de zang verzorgen, muzikaal begeleid door Ireen van Bijnen.

ROZENHOEDJE BIDDEN OP ALLE WOENSDAGEN IN MEI

28.04.2021 – Mei is de maand waarin extra vaak een kaarsje bij Maria wordt opgestoken. Moeder Maria, zij die velen tot steun en kracht is. Bij wie je altijd terecht kunt en je nooit zal veroordelen. Haar armen en hart wijd open voor hen die haar nodig hebben.
In mei is er daarom gelegenheid het rozenhoedje te bidden op de woensdagen 5, 12, 19 en 26 mei van 11.15 uur tot 11.45 uur.
Dit keer vanwege de coronamaatregelen niet in de Mariakapel maar in de kerk bij het mooie Mariabeeld uit Banneux.
U bent van harte welkom.
Als u niet in de kerk kunt zijn, dan is de viering ook te volgen of achteraf te bekijken via de app of website van kerkomroep.nl.
Op de website van Kinderen bidden tot Kinderen is meer informatie te vinden over het gebed tot Maria. De site bevat veel uitleg over Maria en onder andere over het bidden van de rozenkrans. Je kunt er zelfs een online rozenkrans bidden (www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl)

UITVOERING STABAT MATER: INSPIRERENDE VOORBEREIDING OP DE GOEDE WEEK

11 maart 2021 – Op 28 maart wordt in onze kerk om 15.00 uur het werk Stabat Mater van G.B. Pergolesi uitgevoerd. Dit muziekstuk, een religieus treurdicht, wordt uitgevoerd door Margret Endhoven (sopraan) en Anja Könst (alt) en de muzikale begeleiding is van pianiste Ireen van Bijnen. Een beperkt aantal kerkbezoekers kan hierbij aanwezig zijn, maar de uitvoering is ook te volgen via de livestream van kerkomroep.nl en later terug te kijken op YouTube.

Het Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten op de Moeder Gods in haar smart om de gekruisigde Christus. Het is genoemd naar de beginwoorden van het gedicht, Stabat mater dolorosa (Nederlands: ‘De moeder stond bedroefd’). In de 15e eeuw kreeg het Stabat Mater de rol van hymne in de katholieke liturgie. Het werd dan gezongen op 15 september, de dag waarop het “Feest van de Zeven Smarten van Maria” werd gevierd. Daarnaast werd het ook gebruikt als onderdeel van de veertien staties in de Goede Week.

Als begin van de Goede Week wordt de Stabat Mater in onze kerk uitgevoerd. Het is mogelijk deze uitvoering, die dient ter voorbereiding op de Goede Week, bij te wonen. Vanwege de coronamaatregelen is er plaats voor maximaal 30 personen en daarom dient u zich van te voren bij het secretariaat aan te melden. De uitvoering  is ook te volgen via de livestream vanuit onze kerk. (www.kerkomroep.nl of de app kerkomroep). Bij “zoek een kerk” tikt u bij “plaats” De Kwakel in waarna u het icoontje van onze kerk aanklikt. Vanaf 18.00 uur is de uitvoering ook terug te zien via YouTube. De link hiervoor plaatsen wij aan het einde van die middag op onze facebookpagina. In het Lopend Vuurtje van maart 2021 vindt u overigens de tekst en de vertaling van Het Stabat Mater.

We hopen dat dit voor een goede en inspirerende voorbereiding op de goede week en het Hoogfeest van Pasen mag zijn.


Huispaaskaarsen 2021
15.02.2021 – Het is weer mogelijk een huispaaskaars te bestellen. Er zijn verschillende afbeeldingen, die op de intekenlijst staan afgebeeld. De intekenlijst ligt achterin de kerk. Op de foto staan de kaarsen ook afgebeeld (A t/m F, van links naar rechts).

Kaars A: Emmausgangers
Kaars B: Levensboom
Kaars C: Beschermde Aarde
Kaars D: Zon Druiven
Kaars E: Chi-Ro Rood
Kaars F: Chi-Ro Vredesduif
De kaarsen kunnen tot 14 maart besteld worden.
Uw kunt uw bestelling opgeven bij het secretariaat of op de intekenlijst achterin de kerk.
De prijzen en hoe het gaat met betalen en afhalen leest u in het Lopend Vuurtje.