Uitvaartbegeleiding

Begrafenisvereniging St. Godefridus

Van oudsher kan voor uitvaartbegeleiding een beroep worden gedaan op de plaatselijke begrafenisvereniging St. Godefridus. 

Indien u bij een overlijden gebruik wilt maken van de diensten van de begrafenisvereniging, neem dan  zo spoedig mogelijk contact op met de uitvaartverzorger Mevr. B.Meijer-Schalkwijk, Mgr Noordmanlaan 65 in  De Kwakel. Zij is bereikbaar via telefoonnummer: 0297- 564593  of 06-29426373.

Lid worden? U vindt hier de Godefridus circulaire en het Aanmeldformulier, zoals dat in de ledenvergadering van 5 oktober 2021 is vastgesteld. Lever dit inschrijfformulier ingevuld in bij de penningmeester dhr. J.P.M. Verhoef,. telefoon: 06-27531236 of e-mail: jpmverhoef@hotmail.com.

De statuten kunt u lezen via de volgende link: Statuten St. Godefridus 2021. Het huishoudelijk reglement leest u hier: huishoudelijk reglement.

Het parochiekerkhof
In De Kwakel neemt de parochiële begraafplaats een bijzondere plek in. Het doet ons goed dat we nog steeds de mogelijkheid hebben onze dierbare overledenen hier een laatste rustplaats te kunnen bieden. Het kerkhof is eigendom van de parochie St. Jans Geboorte te De Kwakel en wordt beheerd door het plaatselijke parochieteam. Het parochiekerkhof biedt verschillende mogelijkheden, zoals begraven, het  (bij)plaatsen van urnen en het uitstrooien van as. Over de mogelijkheden en de tarieven leest u meer in de folder Parochiekerkhof De Kwakel: Folder parochiekerkhof De Kwakel (versie 2024)

*Alle informatie en tarieven zijn onder voorbehoud van typefouten en eventuele wijzigingen.