Uitvaartbegeleiding

Begrafenisvereniging St. Godefridus

Van oudsher kan voor uitvaartbegeleiding een beroep worden gedaan op de plaatselijke begrafenisvereniging St. Godefridus. Hier leest u meer over de dienstverlening van de begrafenisvereniging en het lidmaatschap. Lid worden? U vindt hier het inschrijfformulier met bijbehorende circulaire. Lever dit ingevuld in bij de penningmeester dhr. J.P.M. Verhoef,. telefoon: 0297-523874 of e-mail: jpmverhoef@hotmail.com.

Indien u bij een overlijden gebruik wilt maken van de diensten van de begrafenisvereniging, neem dan  zo spoedig mogelijk contact op met de uitvaartverzorger Mevr. B.Meijer-Schalkwijk, Mgr Noordmanlaan 65 in  De Kwakel. Zij is bereikbaar via telefoonnummer: 0297- 564593  of 06-29426373.

Het parochiekerkhof
In De Kwakel neemt de parochiële begraafplaats een bijzondere plek in. Het doet ons goed dat we nog steeds de mogelijkheid hebben onze dierbare overledenen hier een laatste rustplaats te kunnen bieden. Het kerkhof is eigendom van de parochie St. Jans Geboorte te De Kwakel en wordt beheerd door het plaatselijke parochieteam. Het parochiekerkhof biedt verschillende mogelijkheden, zoals begraven, het  (bij)plaatsen van urnen en het uitstrooien van as. Over de mogelijkheden en de tarieven leest u meer in de folder Parochiekerkhof De Kwakel.

*Alle informatie en tarieven zijn onder voorbehoud van typefouten en eventuele wijzigingen.