Werkgroepen, koren en de regio

Ankerpunt voor de parochie is de wekelijkse viering in ons kerkgebouw. Elke zondag om 9.30 uur.  Iedereen is van harte welkom. Naast de wekelijkse vieringen (Eucharistievieringen, woord- en communievieringen en woord- en gebedsvieringen, themavieringen, etc.) zijn er veel meer activiteiten die bijdragen aan geloofsbeleving, zingeving, troost en bemoediging.

In De Kwakel staat men erom bekend samen op te trekken en er in zowel goede als in slechte tijden er voor elkaar te zijn. Binnen de parochie zorgen we ervoor dat een een mooi kerkgebouw met bijgebouwen, een fraaie tuin en een eigen begraafplaats in stand gehouden wordt. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om gebouwen. Het zijn de mensen die het doen. Binnen de parochie zijn hiervoor op allerlei terreinen (groepjes) vrijwilligers actief en zijn er diverse reguliere en bijzondere activiteiten. 

Twee koren – Onze parochie voelt zich rijk met 2 koren. Zing je graag, schroom niet maar kom luisteren en meezingen en je zult merken hoe leuk dat is.

  • Het koor St. Caecilia, ofwel het gemengde koor verzorgt regelmatig de zondagse viering en de uitvaarten. Dit koor repeteert op donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur
  • Zanggroep The Bridges verzorgt zowel de zondagse viering als bijzondere vieringen. Dit koor repeteert op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. OOK op Facebook !

Heeft u iets speciaals te vieren en u zou het fijn vinden als op die bewuste zondag het koor van uw keuze zingt kunt u dit laten weten bij het koor of het secretariaat.

De tuinvrijwilligers en klusjesmannen – De fraaie tuin, de eigen begraafplaats en overige buitenruimten worden elke week op dinsdagochtend verzorgd door een groep vrijwilligers die er plezier in heeft om met elkaar er voor te zorgen dat de buitenruimte van de kerk er tip top uit ziet. Er zijn nooit genoeg groene vingers, dus belangstellenden kunnen zich melden! Klusjes in en rond het kerkgebouw worden zo mogelijk gedaan door vrijwilligers. Het is fijn dat we een beroep mogen doen op deze vrijwilligers. En net als bij de tuinvrijwilligers, ook hiervoor kunnen belangstellenden zich melden.

De kerkwerksters – Maar uiteraard dient ook de binnenruimte van de kerk te worden schoongehouden. Hiervoor is een groep vrouwen die er maandelijks voor zorgen dat de kerk superschoon is.  Het spreekwoord zegt: vele handen maken licht werk, dus heeft u eens in de maand een paar uurtjes over en vind je het leuk samen te werken meld je aan. Ook is er 2 x in het jaar een grote schoonmaak op zaterdagochtend. Ook op die ochtend zijn vrijwilligers van harte welkom. 

Dragersvereniging – De dragers zijn vrijwilligers die bij een begrafenis een grote rol spelen. De groep bestaat uit (meestal) mannen die over voldoende krachten beschikken. Het is een dankbare taak. Ben je regelmatig overdag beschikbaar (of mag je af en toe een paar uur weg van de baas) dan is het ‘drager zijn’ misschien iets voor jou. Dragers werken op verzoek van de begrafenisvereniging St. Godefridus.

Begrafenisvereniging St. Godefridus – Begrafenisvereniging St. Godefridus heeft haar eigen aanspreker die uitvaarten en crematies kan verzorgen. Ook niet-leden van de begrafenisvereniging mogen van de diensten gebruik maken. Hiervoor gelden dan wel andere tarieven. Hierover lees je meer elders op de website.

Drukwerk – Het drukwerk voor o.a. het parochieblad, uitvaarten en andere speciale vieringen wordt in eigen beheer door vrijwilligers gedaan.

Actie Kerkbalans – De Actie Kerkbalans is een jaarlijkse actie waarvoor wijklopers persoonlijk bij de parochianen een envelop aanbieden en deze na een paar dagen weer komt ophalen. De Actie Kerkbalans is voor de parochie een belangrijke inkomstenbron. Wat een redelijke bijdrage is aan de Kerkbalans is afhankelijk van de eigen portemonnee. We kunnen wel een tip geven. Stel dat iemand wekelijks 2 euro in de collecteschaal zou doen, dan kan dit mogelijk als jaarlijkse gift aan de Actie Kerkbalans worden geschonken.

Kosters – De koster opent voorafgaande aan de viering de kerkdeuren en zorgt dat de dienst zonder problemen kan verlopen.  De koster voert zijn of haar werkzaamheden op de achtergrond uit, maar levert een daadwerkelijke, een belangrijke bijdrage aan de viering .

Lectoren – Samen met de voorganger gaat de lector voor in de viering. Naast de voorganger leest de lector in de viering de hiervoor aangewezen teksten.

Avondwake en uitvaart – In onze parochie is het mogelijk voorafgaande aan de uitvaart een avondwake of condoleance te houden. Voor de avondwake zijn er vrijwilligers die in samenspraak met de nabestaanden en viering voorbereiden. De voorganger voor de uitvaart wordt in overleg met de familie door de uitvaartverzorger gevraagd.

Bijzondere vieringen 

  • Ongeveer eens in de 2-3 maanden wordt er door betrokken ouders in samenspraak een familieviering samengesteld.  Met elkaar wordt een thema gekozen en wordt de viering vorm gegeven zodat deze voor de kinderen van de lagere school aansprekend is.
  • In de Paastijd zijn er verschillende vieringen waarin u zich kunt voorbereiden op de Paaswake en het Hoogfeest van Pasen.
  • De viering van 2 november, Allerzielen waarin we speciaal de overledenen van het afgelopen jaar herdenken is heel speciaal. De werkgroep avondwake/uitvaart verzorgt met veel aandacht deze viering.
  • Rondom Kerstmis zijn er verschillende activiteiten. Een kerstsamenzang al dan niet in samenwerking met andere koren. Voor de kinderen een speciale viering en een ‘nachtmis’ en op eerste Kerstdag een speciale kerstviering.
  • Zowel in de mei maand als in de oktobermaand wordt op de woensdagavonden om 18.30 uur in de Mariakapel het rozenhoedje gebeden (Mariabidden). Deze bijeenkomsten worden als zeer waardevol ervaren.

PCI – De PCI (parochiale caritas instelling) is de huidige benaming voor het vroegere Armenbestuur.  De PCI bestaat uit een groep sociaal betrokken parochianen die hun ogen en oren openhouden voor de noden in de parochies. Zij werken samen in de regio ‘van Amstel tot Westeinder’  met de vijf caritaswerkgroepen van de RK-parochies in Aalsmeer, De Kwakel, Uithoorn, Nes aan de Amstel en Kudelstaart. De PCI wil aandacht en naastenliefde schenken aan mensen die in een moeilijke periode van hun leven zitten. Daarbij kan financiële ondersteuning gegeven worden om meer uitzicht en perspectief te bieden Een folder met informatie en contactgegevens vind je Folder regionale PCI.

De ontmoetingsruimte – De ontmoetingsruimte, of het parochiecentrum wordt gebruikt door reguliere en losse gebruikers. Indien u gebruik wenst te maken van de ontmoetingsruimte dan kan dan tegen betaling van een kleine vergoeding. Neem hiervoor  contact op met het parochiesecretariaat.

Belangrijke organisaties in De Kwakel voor zorg, ontmoeting en aandacht voor elkaar:

Over de parochies in de regio (Klik op de regel van uw keuze)

       Website RK regio Van Amstel tot Westeinder

Overige interessante organisaties in het netwerk: