Werkgroepen, koren en de regio

Ankerpunt voor de parochie is de wekelijkse viering in ons kerkgebouw. Elke zondag om 9.30 uur.  Iedereen is van harte welkom. Naast de wekelijkse vieringen (Eucharistievieringen, woord- en communievieringen en woord- en gebedsvieringen, themavieringen, etc.) zijn er veel meer activiteiten die bijdragen aan geloofsbeleving, zingeving, troost en bemoediging.

In De Kwakel staat men erom bekend samen op te trekken en er in zowel goede als in slechte tijden er voor elkaar te zijn. Binnen de parochie zorgen we ervoor dat een een mooi kerkgebouw met bijgebouwen, een fraaie tuin en een eigen begraafplaats in stand gehouden wordt. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om gebouwen. Het zijn de mensen die het doen. Binnen de parochie zijn hiervoor op allerlei terreinen (groepjes) vrijwilligers actief en zijn er diverse reguliere en bijzondere activiteiten. 

Drie koren rijk

Onze parochie is heel rijk met haar 3 koren. Zing je graag, schroom niet maar kom luisteren en meezingen en je zult merken hoe leuk dit is.

  • Het koor St. Caecilia, ofwel het gemengde koor verzorgt regelmatig de zondagse viering en de uitvaarten. Dit koor repeteert op donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur
  • Zanggroep The Bridges verzorgt zowel de zondagse viering als bijzondere vieringen. Dit koor repeteert op dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur
  • Het kinderkoor 4-YOU verzorgt de gezinsvieringen en zij repeteren op de dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur in de ontmoetingsruimte.

Heeft u iets speciaals te vieren en u zou het fijn vinden als op die bewuste zondag het koor van uw keuze zingt kunt u dit laten weten bij het koor of het secretariaat.

De tuinvrijwilligers en klusjesmannen – De fraaie tuin, de eigen begraafplaats en overige buitenruimten worden elke week op dinsdagochtend verzorgd door een groep vrijwilligers die er plezier in heeft om met elkaar er voor te zorgen dat de buitenruimte van de kerk er tip top uit ziet. Er zijn nooit genoeg groene vingers, dus belangstellenden kunnen zich melden! Klusjes in en rond het kerkgebouw worden zo mogelijk gedaan door vrijwilligers. Het is fijn dat we een beroep mogen doen op deze vrijwilligers. En net als bij de tuinvrijwilligers, ook hiervoor kunnen belangstellenden zich melden.

De kerkwerksters – Maar uiteraard dient ook de binnenruimte van de kerk te worden schoongehouden. Hiervoor zijn twee groepen vrouwen die om en om 2-wekelijks ervoor zorgen dat de kerk superschoon is.  Het spreekwoord zegt: vele handen maken licht werk, dus heeft u eens in de maand een paar uurtjes over en vindt je het leuk samen te werken meld je aan.

Dragersvereniging – De dragers zijn vrijwilligers die bij een begrafenis een grote rol spelen. De groep bestaat uit (meestal) mannen die over voldoende krachten beschikken. Het is een dankbare taak. Ben je regelmatig overdag beschikbaar (of mag je af en toe een paar uur weg van de baas) dan is het ‘drager zijn’ misschien iets voor jou. Dragers werken op verzoek van de begrafenisvereniging St. Godefridus.

Begrafenisvereniging St. Godefridus – Begrafenisvereniging St. Godefridus heeft haar eigen aanspreker die uitvaarten en crematies kan verzorgen. Ook niet-leden van de begrafenisvereniging mogen van de diensten gebruik maken. Hiervoor gelden dan wel andere tarieven. Hierover lees je meer elders op de website.

Drukwerk – Het drukwerk voor o.a. het parochieblad, uitvaarten en andere speciale vieringen wordt in eigen beheer door vrijwilligers gedaan.

Actie Kerkbalans – De Actie Kerkbalans is een jaarlijkse actie waarvoor wijklopers persoonlijk bij de parochianen een envelop aanbieden en deze na een paar dagen weer komt ophalen. De Actie Kerkbalans is voor de parochie een belangrijke inkomstenbron. Wat een redelijke bijdrage is aan de Kerkbalans is afhankelijk van de eigen portemonnee. We kunnen wel een tip geven. Stel dat iemand wekelijks 2 euro in de collecteschaal zou doen, dan kan dit mogelijk als jaarlijkse gift aan de Actie Kerkbalans worden geschonken.

Kosters – De koster opent voorafgaande aan de viering de kerkdeuren en zorgt dat de dienst zonder problemen kan verlopen.  De koster voert zijn of haar werkzaamheden op de achtergrond uit, maar levert een daadwerkelijke, een belangrijke bijdrage aan de viering .

Lectoren – Samen met de voorganger gaat de lector voor in de viering. Naast de voorganger leest de lector in de viering de hiervoor aangewezen teksten.

Avondwake en uitvaart – In onze parochie is het mogelijk voorafgaande aan de uitvaart een avondwake of condoleance te houden. Voor de avondwake zijn er vrijwilligers die in samenspraak met de nabestaanden en viering voorbereiden. De voorganger voor de uitvaart wordt in overleg met de familie door de uitvaartverzorger gevraagd.

Bijzondere vieringen 

  • Ongeveer eens in de 2-3 maanden wordt er door betrokken ouders in samenspraak een gezinsviering samengesteld.  Met elkaar wordt een thema gekozen en wordt de viering vorm gegeven zodat deze voor de kinderen van de lagere school aansprekend is.
  • In de Paastijd zijn er verschillende vieringen waarin u zich kunt voorbereiden op de Paaswake en het Hoogfeest van Pasen.
  • De viering van 2 november, Allerzielen waarin we speciaal de overledenen van het afgelopen jaar herdenken is heel speciaal. De werkgroep avondwake/uitvaart verzorgt met veel aandacht deze viering.
  • Rondom Kerstmis zijn er verschillende activiteiten. Een kerstsamenzang al dan niet in samenwerking met andere koren. Voor de kinderen een speciale viering en een ‘nachtmis’ en op eerste Kerstdag een speciale kerstviering.
  • Zowel in de mei maand als in de oktobermaand wordt op de woensdagavonden om 18.30 uur in de Mariakapel het rozenhoedje gebeden (Mariabidden). Deze bijeenkomsten worden als zeer waardevol ervaren.

PCI – Het PCI (parochiale caritas instelling) is de ‘nieuwe’ naam voor het Armenbestuur.  Dit PCI bestaat uit een groep sociaal betrokken parochianen die hun ogen en oren openhouden voor de noden in de wijken

De ontmoetingsruimte – De ontmoetingsruimte, of het parochiecentrum wordt gebruikt door reguliere en losse gebruikers. Indien u gebruik wenst te maken van de ontmoetingsruimte dan kan dan tegen betaling van een kleine vergoeding. Neem hiervoor  contact op met het parochiesecretariaat.

Binnenkort volgt informatie over:

Zorgcentrum De Kwakel

ThamerThuis

KBO De Kwakel

Zonnebloem De Kwakel-Vrouwenakker

Het vrouwengilde

 

Over de parochies in de regio (Klik op de regel van uw keuze)

Overige interessante organisaties in het netwerk: