Over ons

Parochieteam St. Jans Geboorte De Kwakel

Samenstelling:

  • Marco Cavagnaro (Pr.), voorzitter
  • Monique Oudshoorn-van Egmond, vicevoorzitter
  • Bernardien Meijer-Schalkwijk, secretaris
  • Miranda van Rijn, tevens benoemd lid van het kerkbestuur van het regionaal samenwerkingsverband.
  • Ton van Dijk, technische zaken
  • Natacha de Koning – Toribio Madrigal, financiële administratie

Het parochieteam is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de Kwakelse parochiekerk. Al het werk dat nodig is om de parochie draaiende te houden (van kerkdienst tot tuinonderhoud) wordt verzorgd door de vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.

Parochievergadering St. Jans Geboorte De Kwakel
Naast het parochieteam is er de parochievergadering. Dit is een pastorale raad waarin afgevaardigden uit de parochie samen met de pastores spreken over pastorale zaken en activiteiten en daar  advies over geven. Miranda van Rijn is voorzitter van de parochievergadering, Bernardien Meijer de secretaris.

Financieel bijdragen aan onze parochie
Om te kunnen voortbestaan is de parochie afhankelijk van financiële bijdragen van de parochianen. Het is niet bij iedereen bekend dat deze bijdrage zonder drempel VOLLEDIG aftrekbaar kan zijn van de belasting? De hoogte van uw bijdrage is daarbij niet van belang. Wel moet vastgelegd worden dat u minimaal 5 jaar lang de gift in geld aan de parochie schenkt. Meer informatie leest u in het Geef met belastingvoordeel  Het is zeker niet ingewikkeld en het loont. De twee formulieren die hiervoor nodig zijn kunt u opvragen bij het secretariaat, maar zijn ook hier te downloaden:

Formulier: OVEREENKOMST periodieke gift in geld

Regionaal kerkbestuur
Parochie St. Jans Geboorte is (financieel en juridisch) zelfstandig. Wel heeft het bisdom aangestuurd.op een pastorale en bestuurlijke samenwerking in de regio. Alle 5 de parochies, te weten: Aalsmeer – De Kwakel – Kudelstaart – Nes an de Amstel – Uithoorn hebben één pastoresteam en een gezamenlijk bestuur. Vanuit de parochie van De Kwakel is Miranda van Rijn afgevaardigde in dit regionaal kerkbestuur, dat bereikbaar is via e-mail: secr.aalsmeer-uithoorn@gmail.com.

Privacy-verklaring
De ledenadministratie staat opgeslagen in een speciaal computerprogramma dat zo is beveiligd dat alleen degene die hiervoor is aangewezen deze gegevens kan bekijken. De mutaties (veranderingen) voor deze gegevens worden door de SILA of de parochiaan zelf doorgegeven aan de parochie.  SILA staat voor Stichtingen Interkerkelijke  Leden Administratie, de SILA is enige organisatie die van de gemeente mutaties krijgt om naar de betreffende kerken te sturen. In de  Privacyverklaring-R.K.-Parochie-St.-Jans-Geboorte (versie januari 2021) leest u welke persoonsgegevens de parochie verwerkt en waarom dit gebeurt.

Als RK parochie St. Jans Geboorte  volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de onderstaande link te bekijken:
https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voorbisdomparochie/preventiebeleid.