Over ons

Parochieteam St. Jans Geboorte De Kwakel

Samenstelling:
-Marco Cavagnaro (Pr.), voorzitter

-Monique Oudshoorn-van Egmond, vicevoorzitter

-Bernardien Meijer-Schalkwijk, secretaris

-Miranda van Rijn, tevens benoemd lid van het kerkbestuur van het regionaal samenwerkingsverband.

-Ton van Dijk

-Natacha de Koning – Toribal Madrigal

Het parochieteam is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de Kwakelse parochiekerk. Al het werk dat nodig is om de parochie draaiende te houden (van kerkdienst tot tuinonderhoud) wordt verzorgd door de vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.

Parochievergadering St. Jans Geboorte De Kwakel

Naast het parochieteam is er de parochievergadering. Dit is een pastorale raad waarin afgevaardigden uit de parochie samen met de pastores spreken over pastorale zaken en activiteiten en daar  advies over geven. Miranda van Rijn is voorzitter van de parochievergadering, Bernardien Meijer de secretaris.

Regionaal kerkbestuur
Parochie St. Jans Geboorte is (financieel en juridisch) zelfstandig. Wel heeft het bisdom aangestuurd.op een pastorale en bestuurlijke samenwerking in de regio. Alle 5 de parochies, te weten: Aalsmeer – De Kwakel – Kudelstaart – Nes an de Amstel – Uithoorn hebben één pastoresteam en een gezamenlijk bestuur. Vanuit de parochie van De Kwakel is Miranda van Rijn afgevaardigde in dit regionaal kerkbestuur, dat bereikbaar is via e-mail: secr.aalsmeer-uithoorn@gmail.com.

Privacy-verklaring

De ledenadministratie staat opgeslagen in een speciaal computerprogramma dat zo is beveiligd dat alleen degene die hiervoor is aangewezen deze gegevens kan bekijken. De mutaties (veranderingen) voor deze gegevens worden door de SILA of de parochiaan zelf doorgegeven aan de parochie.  SILA staat voor Stichtingen Interkerkelijke  Leden Administratie, de SILA is enige organisatie die van de gemeente mutaties krijgt om naar de betreffende kerken te sturen. In de  Privacyverklaring-RK-Parochie-St.-Jans-Geboorte-versie-juli-2019 leest u welke persoonsgegevens de parochie verwerkt en waarom dit gebeurt.