Welkom op onze website

De nieuwe kerk. Al jaren een vertrouwd gezicht in De Kwakel. In 2018 vierden we het 50-jarig bestaan van de nieuwe kerk. De voormalige kerk stond op de plaats waar nu het parkeerterrein en een deel van de tuin ligt. De oude kerk stond dichter aan de weg.
 
 
Parochienieuws – Dat leest u in de meest recente uitgave van het parochieblad: Lopend Vuurtje Juli en Augustus_2024
Als u op de hoogte wilt blijven van het allerlaatste nieuws, volg ons dan via Facebook. Lees het laatste parochienieuws ook op de berichtenpagina van deze website.
 

Onze kerk / Contact – De RK- Parochie St. Jans Geboorte is onderdeel van de Kwakelse gemeenschap. De parochie wordt gevormd door parochianen die, ieder op zijn of haar eigen manier, het geloof beleven en tot uiting brengen. Ten behoeve van het kerkelijk werk, het zorgen voor elkaar en het gebouwen- en terreinbeheer zijn vele vrijwilligers actief. Naast het beheer van de parochiekerk en de begraafplaats faciliteert de parochie rondom het kerkgebouw allerlei maatschappelijke functies, zoals het hospice ThamerThuis en het gezondheidscentrum met een tandartspraktijk en een praktijk voor fysiotherapie. De parochie vormt zo letterlijk het middelpunt van het dorp. 

Wilt u met ons in contact komen, bel of schrijf dan naar het Secretariaat:
Kwakelsepad 4,  1424 AZ De Kwakel
Tel. 0297-561203 E-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl

Het secretariaat is geopend elke dinsdag van 9:00u. tot 12:30u (aangepaste openingstijd vanaf 1 april 2024)


Vieringen – Elke zondagmorgen is er om 9.30 uur een viering in onze eigen parochiekerk aan het Kwakelsepad. Iedereen is van harte welkom. Er zijn verschillende vieringen (Eucharistievieringen, woord- en communievieringen, woord- en gebedsvieringen, themavieringen, etc.). In het parochieblad Het Lopend Vuurtje staat welke type viering u op welke zondag mag verwachten.

Online kerkvieringen volgen –  De wekelijkse vieringen kunt u ook via een livestream thuis volgen. Hoe het werkt leest u hier:  Uitleg over online kerkvieringen  volgen via kerkomroep.nl. Direct naar de kerkpagina? Klik hier.  Zoek op de kerkpagina naar de juiste datum(links) en klik op die regel op “kijken“.

 
Ben je jong en denk je na over je geloof?
Volg dan de jongerenafdeling van bisdom Haarlem-Amsterdam via  jongekerk.nl voor activiteiten, informatie en inspiratie.

Ik wil mijn kindje laten dopen – Het dopen vindt plaats op een door de doopouders en de voorganger bepaalde dag en tijdstip. Diaken Jeroen Hoekstra verzorgt de doopviering, tenzij de doopouder(s) zelf een priester kennen die dit kan verzorgen. Voorafgaande aan de doop is er met de ouders en de voorganger die het sacrament van het doopsel toedient een doopgesprek. Wilt u hierover met ons in contact komen, bel of schrijf dan naar het secretariaat (tel. 0297-561203; Mail: stjansgeboorte@hetnet.nl

Heeft u iets over voor de collecteschaal?
Diegenen die de wekelijkse vieringen niet altijd meer bezoeken en/of onze vieringen volgen via de livestream kunnen hun bijdrage aan de collecteschaal ook aan ons overmaken. Op rekeningnummer:
NL50RABO 0378 555 235   t.n.v. RK Parochie St. Jans Geboorte De Kwakel
U kunt ook gebruik maken van deze link  (betaalverzoek) of van de QR-code hieronder.
Met uw bijdrage draagt u er aan bij dat onze Kwakelse parochie in stand gehouden kan worden.

Geef met belastingvoordeel – Dit  is mogelijk omdat onze parochie een ANBI-status heeft. Wist u ook dat daarom uw bijdrage zonder drempel VOLLEDIG aftrekbaar kan zijn van de belasting?  Lees er hier meer over: Meer informatie over schenken met belastingvoordeel.

Lees ook de volgende pagina van de belastingdienst: belastingvrij schenken aan Goede Doelen.
Er zijn wel voorwaarden van toepassing.
 

 

Maart 2019: Een volle kerk bij het jubileumconcert van 50-jaar The Bridges. Klik op de foto voor een vergroting.