Welkom op onze website

De nieuwe kerk en de tuin
De nieuwe kerk. Al jaren een vertrouwd gezicht in De Kwakel. In 2018 vierden we het 50-jarig bestaan van de nieuwe kerk. De oude kerk stond dichter aan de weg, op de plaats waar nu het parkeerterrein en een deel van de tuin ligt.  (Foto: Dirk Plasmeijer – St. De Kwakel Toen & Nu)

 

De RK- Parochie St. Jans Geboorte is onderdeel van de Kwakelse gemeenschap. De parochie wordt gevormd door parochianen die, ieder op zijn of haar eigen manier, het geloof beleven en tot uiting brengen. Ten behoeve van het kerkelijk werk, het zorgen voor elkaar en het gebouwen-en terreinbeheer zijn vele vrijwilligers actief.

Naast het beheer van de parochiekerk en de begraafplaats faciliteert de parochie rondom het kerkgebouw allerlei maatschappelijke functies, zoals het hospice ThamerThuis en het gezondheidscentrum met een tandartspraktijk en een praktijk voor fysiotherapie. De parochie vormt zo letterlijk het middelpunt van het dorp. 

Wilt u met ons in contact komen, bel of schrijf dan naar het Secretariaat:
Kwakelsepad 4,  1424 AZ De Kwakel
Dinsdag open van 9.00 – 15.00 uur  
Tel. 0297-561203    E-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl

Aktie Kerkbalans 2020
Aktie Kerkbalans is  de aktie waarmee u wordt gevraagd uw parochie te steunen met uw jaarlijkse bijdragen. Zoals u wellicht weet is de bijdrage uit deze aktie van wezenlijk belang voor het voortbestaan van onze parochie. Wist u ook dat uw bijdrage zonder drempel volledig aftrekbaar kan zijn van de belasting? De hoogte van uw bijdrage is daarbij niet van belang. Wel moet u vastleggen dat u minimaal 5 jaar lang de gift in geld aan de parochie schenkt. De overeenkomst vervalt bij overlijden. Het formulier kunt u hier downloaden.
U kunt het formulier ook bij het secretariaat ophalen. Het is zeker niet ingewikkeld en het loont!

Zondagse vieringen om 9.30 uur

Elke zondagmorgen is er om 9.30 uur een viering in onze eigen parochiekerk aan het Kwakelsepad. Iedereen is van harte welkom.
Er zijn verschillende vieringen (Eucharistievieringen, woord- en communievieringen, woord- en gebedsvieringen, themavieringen, etc.). In het parochieblad Het Lopend Vuurtje staat welke type viering u op welke zondag mag verwachten. Hier leest u de meest actuele uitgave: Lopend_Vuurtje_februari_2020.

 

Maart 2019: Een volle kerk bij het jubileumconcert van 50-jaar The Bridges. Klik op de foto voor een vergroting.